МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 241 від 10.12.93
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 грудня 1993 р. за N 194

Про затвердження Граничних норм підіймання
і переміщення важких речей жінками

На виконання Закону України "Про охорону праці" (2694-12) та постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 N 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, що додаються.

2. Вважати такими, що не застосовуються, Норми гранично-допустимих навантажень для жінок при підійманні і переміщенні важких речей вручну, затверджені постановою Держкомітету СРСР по праці та соціальних питаннях та Президією ВЦРПС від 27.01.82 N 22/п-1, а також Норми, затверджені Головним державним санітарним лікарем України 06.06.93 N 5.05/07/197.

Міністр Ю.П.Спіженко

Погоджено:

Голова Держнаглядохоронпраці України А.Ф.Дюба

Міністр праці України М.Г.Каскевич

Заступник Голови Федерації Профспілок України О.В.Єфіменко

Граничні норми
підіймання і переміщення
важких речей жінками

Характер робіт
 
Гранично-допустима
вага вантажу, кг 
Підіймання і переміщення вантажів при
чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)
Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом
робочої зміни 

10

Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної
години робочої зміни, не повинна перевищувати:
з робочої поверхні
з підлоги 


- 350 кг
- 175 кг 

Примітка:

1. У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.

2. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.

3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвейєра стола, верстата тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78