ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N15, ст.99; 1998 р., N18, ст.88) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які ведуть його облік у спеціальному порядку, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 21 вересня 1999 року
N 1083-XIV