Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Затверджено
Наказом МОЗУкраїни
N 190 від 20.10.
95

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 січня 1996 р. за N 3/1028

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
N 247 від 09.10.20
00
)

( Дію Наказу зупинено згідно з Повідомленням
Держпідприємництва від 30.09.2000 )

Порядок
проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи
щодо розробки, виробництва і застосування продукції,
яка може негативно впливати на здоров'я людини

Порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо розробки, виробництва і застосування продукції, яка може негативно впливати на здоров'я людини, включає такі етапи:

1. Державну реєстрацію небезпечних факторів з видачею Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України Сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 420.

2. Державну санітарно-гігієнічну експертизу проектів нормативної документації з оформленням Висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації згідно з Положенням про державну санітарно-гігієнічну експертизу проектів нормативної документації в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби, затвердженим цим наказом.

3. Гігієнічне обстеження підприємств, установ, організацій, що виробляють продукцію; технології; умов транспортування, зберігання продукції з оформленням акта щодо відповідності виробництва санітарним нормам і правилам.

4. Лабораторні дослідження зразків вітчизняної та імпортованої продукції на відповідність санітарним нормам і правилам.

5. Державну санітарно-гігієнічну експертизу документації, що підтверджує відповідність вітчизняної та імпортованої продукції санітарним нормам і правилам, з видачею Гігієнічного висновку.

6. Вибіркову перевірку відповідності умов виробництва продукції санітарним нормам і правилам, нормативній документації згідно з Положенням про порядок видачі Гігієнічного висновку на продукцію в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби, затвердженим цим наказом.