Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до пункту 11.11 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"

У зв'язку з виданням Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 721/99 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 7 серпня 1998 року N 857" з посиланням на пункт 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (254к/96-ВР) Верховна Рада України постановляє:

1. Доповнити пункт 11.11 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97- ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 1998 р., N 10, ст. 37, N 18, ст. 95; із змінами, внесеними Законом України від 2 червня 1999 року (714-14) після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

"До 1 січня 2000 року датою виникнення податкових зобов'язань за операціями з надання послуг із транспортування газу є дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку як оплата наданих послуг (у разі надання послуг за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування у касі платника податку), а датою виникнення права на податковий кредит у продавця зазначених послуг є дата списання коштів як оплата придбаних послуг. У покупця послуг з транспортування газу датою виникнення права на податковий кредит за операціями з отримання таких послуг є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку як оплата цих послуг або дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків.

У період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2003 року норми абзацу шостого цього пункту діють стосовно операцій з надання послуг із транспортування газу населенню та установам, що фінансуються за рахунок бюджету".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 липня 1999 року
N 946-XIV