Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 травня 1992 р. N 277
м. Київ

(Постанову відмінено з 1 листопада 1992 р.
згідно з постановою КМУ
N 670 від 01.12
.
92
)

Про збільшення неоподатковуваного мінімуму
заробітків громадян та внесення змін до
розмірів заробітків, щодо яких встановлено
прогресивне оподаткування

Відповідно до пункту 4 постанови Верховної Ради України від 5 липня 1991 р. "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства" та на виконання постанови Верховної Ради України від 29 квітня 1992 р. "Про підвищення соціальних гарантій для населення" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Збільшити передбачений Законом УРСР від 5 липня 1991 р. "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства" неоподатковуваний мінімум заробітної плати та інших видів грошових винагород робітників, службовців і прирівняних до них за оподаткуванням громадян до 900 крб. на місяць і неоподатковувані розміри матеріальної допомоги - до 5000 крб. на рік, вартості одержуваних від підприємств, установ і організацій подарунків /речових премій/ - до 1000 крб. на рік, додаткових компенсаційних виплат підприємствами своїм працівникам на харчування в їдальнях і буфетах - до 270 крб. на місяць.

2. Установити такі розміри обкладання прибутковим податком:

а/ з сум заробітків, одержуваних громадянами за виконання ними трудових обов'язків, і прирівняних до них доходів /стаття 8 Закону/:

Розмір місячного доходу  Сума податку  
від 901 до 7500 крб.   12 проц. із суми, що перевищує 900 крб. 
від 7501 до 9900 крб.   792 крб. + 15 проц. із суми, що перевищує 7500 крб. 
від 9901 до 14900 крб.  1152 крб. + 20 проц. із суми, що перевищує 9900 крб. 
від 14901 крб. і вище   2152 крб. + 30 проц. із суми, що перевищує 14900 крб. 

б/ з доходів, одержуваних громадянами від виконання разових робіт, та інших виплат не за місцем основної роботи /стаття 14 Закону/:

Розмір місячного доходу  Сума податку  
до 100 крб.

від 101 до 200 крб.

від 201 до 300 крб.

від 301 до 500 крб.

від 501 до 1300 крб.

від 1301 до 2400 крб.

від 2401 до 4800 крб.

від 4801 до 7500 крб.

від 7501 крб. і вище  

2 проц. із суми доходу

2 крб. + 3 проц. із суми, що перевищує 100 крб.

5 крб. + 5 проц. із суми, що перевищує 200 крб.

10 крб. + 6 проц. із суми, що перевищує 300 крб.

22 крб. + 9 проц. із суми, що перевищує 500 крб.

94 крб. + 10 проц. із суми, що перевищує 1300 крб.

204 крб. + 11 проц. із суми, що перевищує 2400 крб.

468 крб. + 12 проц. із суми, що перевищує 4800 крб.

за ставками, вказаними у статті 8 Закону

 

в/ із сум авторських винагород за створення, видання, виконання та інше використання творів науки, літератури і мистецтва, а також винагород авторів відкриттів, винаходів і промислових зразків, що використовуються вперше /стаття 17 Закону/:

Розмір місячного доходу  Сума податку  
до 1200 крб.

від 1201 до 2400 крб.

від 2401 до 3600 крб.

від 3601 до 6000 крб.

від 6001 до15600 крб.

від 15601 до 28800 крб.

від 28801 до 57600 крб.

від 57601 до 90000 крб.

від 90001 до 118800 крб.

від 118801 до 178800 крб.

від 178801 крб. і вище  
2 проц. із суми доходу

24 крб. + 3 проц. із суми, що перевищує 1200 крб.

60 крб. + 5 проц. із суми, що перевищує 2400 крб.

120 крб. + 6 проц. із суми, що перевищує 3600 крб.

264 крб. + 9 проц. із суми, що перевищує 6000 крб.

1128 крб. + 10 проц із суми, що перевищує 15600 крб.

2448 крб. + 11 проц із суми, що перевищує 28800 крб.

5616 крб. + 12 проц. із суми, що перевищує 57600 крб.

9504 крб. + 15 проц. із суми, що перевищує 90000 крб.

13824 крб. + 20 проц. із суми, що перевищує 118800 крб.

25824 крб. + 30 проц. із суми, що перевищує 178800 крб.

 

Із сум винагород, що виплачуваються спадкоємцям авторів повторно /неодноразово/:

Розмір місячного доходу  Сума податку  
до 2400 крб.

від 2401 до 5000 крб.

від 5001 до 14800 крб.

від 14801 до 29700 крб.

від 29701 до 49500 крб.

від 49501 до 74250 крб.

від 74251 крб. і вище  

60 проц. із суми доходу

1440 крб. + 65 проц. із суми, що перевищує 2400 крб.

3130 крб. + 70 проц. із суми, що перевищує 5000 крб.

9990 крб. + 75 проц. із суми, що перевищує 14800 крб.

21165 крб. + 80 проц. із суми, що перевищує 29700 крб.

37005 крб. + 85 проц. із суми, що перевищує 49500 крб.

58042 крб.50 коп.+ 90 проц. із суми, що перевищує 74250 крб.

 

г/ з доходів від підприємницької діяльності, а також інших доходів громадян, не перелічених у статтях 7, 14, 16, 22 і 27 Закону /стаття 20 Закону/:

Розмір місячного доходу  Сума податку  
до 57600 крб.


 
у розмірі, що дорівнює сумі податку,
сплачуваного за відповідну
кількість місяців робітниками і
службовцями за ставками статті 8
Закону у разі відсутності місця
основної роботи або за ставками
статті 14 Закону у разі, коли є
місце основної роботи 
від 57601 до 90000 крб.

від 90001 до 118800 крб.

від 118801 до 178800 крб.

від 178801 крб. і вище  

5616 крб. + 12 проц. із суми, що перевищує 57600 крб.

9504 крб. + 15 проц. із суми, що перевищує 90000 крб.

13824 крб. + 20 проц. із суми, що перевищує 118800 крб.

25824 крб. + 30 проц. із суми, що перевищує 178800 крб.

 

3. Чинність пунктів 1 та 2 цієї постанови застосовується до сум заробітної плати та інших прирівняних до неї доходів громадян, що нараховані їм починаючи з 1 травня 1992 року.

4. Міністерствам і відомствам України, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям терміново довести до підприємств, установ і організацій, що перебуваають у їх функціональному управлінні, встановлені цією постановою розміри неоподатковуваного мінімуму заробітків громадян та прогресивного їх оподаткування.

5. Міністерству фінансів України і податковим службам України здійснювати систематичний контроль за правильністю справляння і перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

6. Визнати такою, що втратила чинність з 1 травня 1992 р., постанову Кабінету Міністрів України від 11 січня 1992 р. N 17 "Про збільшення неоподатковуваного мінімуму сум заробітків, одержуваних громадянами за виконання трудових обов"язків, і прирівняних до них доходів та внесення змін до розмірів заробітків, щодо яких встановлено прогресивне оподаткування".

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА