Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про порядок списання заборгованості
вугледобувних та вуглепереробних
підприємств Міністерства вугільної
промисловості України, що ліквідуються
за рішенням Кабінету Міністрів України,
перед Державним бюджетом України
і місцевими бюджетами та державними
цільовими фондами

Цей Закон визначає порядок списання заборгованості збиткових вугледобувних і вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, з метою скорочення видатків на ліквідацію таких підприємств.

Стаття 1. Заборгованість збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, які ліквідуються (надалі - підприємств), по податках, зборах та інших обов'язкових платежах до Державного бюджету України та по внесках до державних цільових фондів, передбачених Законом України "Про систему оподаткування" (крім внесків до Пенсійного фонду України), а також по нарахованих відповідно до законодавства України та несплачених пені, фінансових санкціях на цю заборгованість списується за станом на дату прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про ліквідацію таких підприємств з урахуванням пасивів і активів цих підприємств.

Рішення про списання заборгованості підприємств щодо сплати місцевих податків і зборів, передбачених Законом України "Про систему оподаткування", приймає відповідний орган місцевого самоврядування.

Стаття 2. Заборгованість підприємств по внесках до Пенсійного фонду України погашається у першочерговому порядку перед задоволенням вимог інших кредиторів, у тому числі за рахунок реалізації майна таких підприємств.

Задоволення вимог інших кредиторів здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 3. Порядок ліквідації підприємств, на які поширюється дія цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ, 17 січня 1997 року
N 10/97-ВР