Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про надання пільг щодо обкладання
податком на додану вартість продукції
(робіт, послуг), що виробляється
за контрактом N 1346/38

(Із змінами, внесеними згідно Закону
N 211/97-ВР від 16.04.
97)

Стаття 1. Звільнити від оподаткування податком на додану вартість обороти з реалізації товарів (робіт послуг) включаючи імпортовані, що використовуються для виготовлення продукції за контрактом N 1346/38 а також обороти з реалізації кінцевої продукції, яка реалізується постачальнику для виконання цього контракту.

Стаття 2. Перелік підприємств, які беруть участь у виготовленні продукції (робіт, послуг) за контрактом N 1346/38, номенклатура і обсяги товарів, на які поширюється дія статті 1 цього Закону, затверджуються Кабінетом Міністрів України. /Дополнено статьей 3 / содержание -см Закон 211/97 от 16.04.97 /

Стаття 3. Порядок здійснення контролю за застосуванням зазначених пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України. **** Статья 4 считается статьей 5

Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня його прийняття.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 17 січня 1997 року
N 6/97-ВР