КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 грудня 1996 р. N 1589
м.Київ

Про порядок надання додаткової жилої площі особам,
які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли
променеву хворобу будь-якого ступеня або стали
інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого
догляду, та сім'ям, що втратили годувальника
з числа осіб, віднесених до категорії 1

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 20 та пункту 7 частини третьої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:

1. Затвердити Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім'ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1 (додається).

2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи виділяти кошти з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям цільовим призначенням для поліпшення житлових умов осіб, сімей, зазначених у пункті 1 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 1996 р. N 1589

Порядок
надання додаткової жилої площі особам,
які внаслідок Чорнобильської катастрофи
перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня
або стали інвалідами, дітям-інвалідам,
які потребують особливого догляду, та сім'ям,
що втратили годувальника
з числа осіб, віднесених до категорії 1

1. Цей Порядок визначає відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" умови надання додаткової жилої площі:

1) особам, віднесеним до категорії 1, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи (пункт 10 частини першої статті 20 Закону);

2) сім'ям, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа громадян, віднесених до категорії 1 (пункт 10 частини першої статті 20 Закону);

3) сім'ям, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду (пункт 7 частини третьої статті 30 Закону).

2. Особи, сім'ї, зазначені у пункті 1 цього Порядку, для одержання додаткової жилої площі повинні перебувати на квартирному обліку для поліпшення житлових умов.

3. Додаткова жила площа надається:

особам, віднесеним до категорії 1, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують особливого догляду, - у вигляді окремої кімнати;

сім'ям, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа осіб, віднесених до категорії 1, - у розмірах не нижче середньої забезпеченості у цьому населеному пункті, але не вище норми, передбаченої статтею 47 Житлового кодексу Української РСР.

4. Придбання або спорудження житла для осіб, сімей, зазначених у пункті 1 цього Порядку, здійснюється за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (далі - Фонд).

5. З метою раціональнішого використання коштів, що спрямовуються на поліпшення житлових умов осіб, сімей, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації ведуть реєстри осіб, сімей, зазначених у пункті 1 цього Порядку (далі - реєстри).

До реєстрів вносяться такі дані: прізвище, ім'я та по батькові особи, дата зарахування її на квартирний облік на загальних підставах і дата зарахування її на квартирний облік на пільгових умовах, склад сім'ї, номер і серія посвідчення постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, група інвалідності, відомості про займане житло (загальна і жила площа), адреса.

У реєстрах окремо виділяються:

а) особи, які страждають хронічними захворюваннями відповідно до затвердженого МОЗ переліку хронічних захворювань, за наявності яких неможливе проживання в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї;

б) сім'ї, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують, особливого догляду;

в) сім'ї, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1;

г) особи, віднесені до категорії 1, інвалідність яким встановлено безстрокове та які проживають у гуртожитках, комунальних квартирах або житлових приміщеннях, що не відповідають встановленим санітарним і технічним вимогам.

6. Кошти для придбання або спорудження житла для осіб, сімей, зазначених у пункті 1 цього Порядку, виділяються з Фонду Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям на підставі даних реєстрів, які ними ведуться.

Пріоритетним є придбання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями наявного на їх території житла.

Вартість житла, що купується (включаючи вартість оплати послуг із купівлі) і надається особам, сім'ям, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, не може бути вищою вартості спорудження житла у цьому місті, районі.

7. З числа осіб, сімей, зазначених у пункті 1 цього Порядку і внесених до відповідного реєстру, житлові умови поліпшуються у першу чергу громадянам, які страждають хронічними захворюваннями відповідно до затвердженого МОЗ переліку хронічних захворювань, за наявності яких вони не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї, сім'ям у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду.

8. Якщо немає можливості поліпшити житлові умови за місцем перебування на квартирному обліку особам, сім'ям, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, житло може бути надане за їх згодою Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, які включили їх до реєстру, у будь-якому населеному пункті на підпорядкованій їм території.

9. Жиле приміщення, в якому проживала особа, сім'я, зазначена у пункті 1 цього Порядку, і яке звільняється в результаті поліпшення її житлових умов, надається цій же категорії громадян, внесених до відповідних реєстрів.

10. Підприємства, установи, організації, що за власні кошти купують або споруджують житло для поліпшення житлових умов осіб, сімей, зазначених у пункті 1 цього Порядку, які працюють (працювали) на цих підприємствах, в установах, організаціях і внесені до реєстрів, мають право на відшкодування вартості цього житла за рахунок Фонду лише після поліпшення житлових умов усіх осіб, внесених до відповідного реєстру перед цими особами.

11. Якщо особа, сім'я, зазначена у пункті 1 цього Порядку, виявляє бажання залишити за собою займане приватизоване житло, їй надається житло площею не більше різниці між загальною площею житла, на яке має право ця особа, сім'я, і тим, яке вона займає фактично.

12. Пільгою щодо поліпшення житлових умов особи, сім'ї, зазначені у пункті 1 цього Порядку, можуть скористатись один раз.