Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ
13 травня 1996 р N 59/3-н
м. Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 1996 року за N 285/1310

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки
N 147/6/н від 01.11.
96 )

Про затвердження переліку продукції монопольних
утворень, ціни на яку підлягають державному
регулюванню на загальнодержавних ринках

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. N 135 "Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік продукції монопольних утворень, ціни на яку підлягають державному регулюванню на загальнодержавних ринках (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономіки України та Антимонопольного комітет України від 2 червня 1995 р. N 84, 20/01 "Про затвердження Переліку продукції монопольних утворень, ціни на яку підлягають державному регулюванню".

Міністр економіки України В. Гурєєв
Голова Антимонопольного комітету України О. Завада

Затверджено
наказом Міністерства економіки України,
Антимонопольного комітету України
від 13 травня 1996 р. N 59/3-н

Перелік
продукції монопольних утворень, ціни на яку
підлягають державному регулюванню на
загальнодержавних ринках

Найменування продукції  Найменування підприємства-виготівника 

I. Металургійна промисловість

1. Руда марганцева


 
Марганецький державний гірночо
збагачувальний комбінат,
м. Марганець, Дніпропетровська
область
Орджонікідзевський державний
гірничо-збагачувальний комбінат,
м. Орджонікідзе, Дніпропетровська
область 
2. Прокат чорних металів   
Рейки широкої колії

 
ОП "Маріупольський металургійний
комбінат "Азовсталь",м.Маріуполь,
Донецька область 
Бандажі і кільця
 
АТ "Нижньодніпровський трубопро
катний завод", м. Дніпропетровськ 
Колеса цільнокатані
 
АТ "Нижньодніпровський трубопро
катний завод", м. Дніпропетровськ 
Дріт звичайної якості

Дріт сталевий
 
ВАТ "Дніпрометиз", м. Дніпропет
ровськ
АТ "Сілур", м. Харцизьк, Донецька
область 

II. Хімічна промисловість

3. Мінеральні добрива для сільського господарства

Нітроамофоска

 
Роздольське державне гірничо-хі-
мічне підприємство "Сірка",
м.Новий Розділ, Львівська область 
Калімагнезія
 
Концерн "Оріана", м. Калуш,
Івано-Франківська область 
Сірка грудкова


 
Яворівське державне гірничо-хімі
чне підприємство "Сірка",
м. Новояворівськ, Львівська
область 
Каїніт

 
Державне гірничо-хімічне підпри
ємство "Полімінерал",
смт. Стебник, Львівська область 

III. Машинобудівна промисловість

4. Обладнання гірничошахтне

Комбайни: прохідницькі
 
Машинобудівний завод,
м. Ясинувата, Донецька область 
очисні
(крім марок ІКШЕ і КШЕМ) 
ВАТ "Машинобудівний завод",
м. Горлівка, Донецька область 
Комплекси і механізовані
кріплення для очисних
робіт у вугільних шахтах 
Машинобудівний завод,
м. Дружківка, Донецька область
 
Конвеєри шахтні:
скребкові 

АТ "Світло шахтаря", м. Харків 
стрічкові
 
Машинобудівний завод, м. Красний
Луч, Луганська область 
5. Обладнання і рухомий
склад залізниць 

 
Платформи та вагони для
перевезення нафтобітуму
і обкатишів 
АТ "Дніпровагонмаш", м. Дніпро
дзержинськ, Дніпропетровська
область 
Тепловози магістральні
 
Державна холдингова компанія
"Луганськтепловоз", м. Луганськ 
6. Вироби автомобільної
промисловості 

 
Автобуси (крім турист
ських) 
ВАТ"Львівський автобусний завод",
м. Львів 
Автомобільні шасі
загального призначення
 
ВАТ "Кременчуцький автомобільний
завод", м. Кременчук, Полтавська
область 
Шини для вантажних
автомобілів і сільсь
ких машин 
НВО "Дніпрошина",
м. Дніпропетровськ
 
7. Трактори і сільськогос
подарські машини 

 
Трактори потужністю
60 к. с. і вище
 
ВО "Південмаш", м.Дніпропетровськ
АТ "Харківський тракторний завод",
м. Харків 
Комбайни:
кукурудзозбиральні
 

ВАТ "Херсонські комбайни",
м. Херсон 
кормозбиральні
 
АТ "Білоцерківсільмаш",
м. Біла Церква, Київська область 
Машини бурякозбиральні
 
Комбайнові заводи, м. Тернопіль і
м. Дніпропетровськ 
Навантажувачі універ
сальні сільськогоспо
дарського призначення 
АТ "Червона Зірка", м.Кіровоград,
Завод "Сільмаш", м. Коломия,
Івано-Франківська область 
Причепи-ємкості для
транспортування
подрібнених кормів 
АТ "Рівнесільмаш", м. Рівне

 
Сівалки тракторні
Культиватори для
цукрового буряка 
АТ "Червона Зірка", м. Кіровоград
Завод культиваторів,м. Шепетівка,
Хмельницька область 
Жатки рядкові

 
Першотравнєвий завод сільсько
господарських машин,м. Бердянськ,
Запорізька область 
Обприскувачі і обпилюва
чі тракторні, картопле
саджалки тракторні 
Завод "Львівхімсільгоспмаш",
м. Львів
 
Транспортери для приби
рання гною на фермах
великої рогатої худоби
та свинофермах 
АТ "Ковельсільмаш", м. Ковель,
Волинська область

 
Двигуни тракторні та
комбайнові

Агрегати і машини для
виготовлення тіста 
Харківський завод тракторних
двигунів,
АТ "Серп і молот", м. Харків
Смілянський машинобудівний завод,
м. Сміла, Черкаська область 

IV. Сировина і матеріали для легкої промисловості

8. Штучні, синтетичні
волокна та нитки;
шовкові тканини з них 
Київське державне виробниче
об'єднання "Хімволокно",
м. Київ
Черкаське виробниче об'єднання
"Хімволокно", м. Черкаси
АТ"Черкаський шовковий комбінат",
м. Черкаси 
9. Штапельні тканини
 
ВАТ "Волтекс", м. Луцьк,
Волинська область 
10. Шкіра штучна
 
ВАТ Тернопільський завод штучних
шкір "Вінітекс", м. Тернопіль 

Примітка. Ціни на продукцію, передбачену цим Переліком, підлягають регулюванню шляхом декларування їх зміни Міністерству економіки України.