Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ЗАКОН

( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 92-IV від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288
)

Про митну справу в Українській РСР

Цей Закон відповідно до Декларації про державний суверенітет України визначає правові основи організації митної справи в республіці, орієнтованої на формування спільного ринкового простору і митних союзів з радянськими республіками та іноземними державами.

Стаття 1. Митна справа

Українська РСР як суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу. Митна справа є складовою частиною зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності Української РСР.

Митна спрва в Українській РСР включає в себе встановлення порядку та організацію переміщення через митний кордон Української РСР товарів і предметів, обкладення митом, оформлення, здійснення контролю та інших заходів щодо реалізації митної політики в Українській РСР.

При здійсненні митної справи Українська РСР дотримується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших загальноприйнятих міжнародною практикою норм та стандартів.

Українська РСР бере участь у міжнародному співробітництві з питань митної справи.

Стаття 2. Митна територія і митний кордон

Територія Української РСР становить єдину митну територію, в межах якої Українська РСР має виключну юрисдикцію щодо митної справи.

Межі митної території Української РСР вважаються митним кордоном Української РСР. Митний кордон Української РСР співпадає з державним кордоном Української РСР, за винятком випадків, передбачених частиною третьою і четвертою цієї статті.

Митна територія Української РСР включає також території штучних островів та споруд, що створюються в економічній зоні Української РСР, над якими Українська РСР має виключну юрисдикцію стосовно митної справи.

Відповідно до законів Української РСР на території Української РСР можуть створюватися вільні митні зони, стосовно яких закони Української РСР, що регулюють митну справу, застосовуються з винятками, визначеними законодавчими актами Української РСР. Межі таких територій становлять складову митного кордону Української РСР.

Стаття 3. Спільні митні зони і митні союзи

Спільні митні зони і митні союзи з радянськими республіками та іноземними державами створюються Українською РСР на підставі договорів.

Стаття 4. Керівництво митною справою

Загальне керівництво митною справою здійснюють Верховна Рада і Кабінет Міністрів Української РСР. Безпосереднє керівництво митною справою покладається на Державний комітет митного контролю Української РСР.

Стаття 5. Митні органи Української РСР

Митні органи Української РСР безпосередньо здійснюють митну справу.

Митні органи Української РСР становлять єдину республіканську систему, яка включає Державний комімет митного контролю Української РСР та митниці Української РСР.

Митні органи Української РСР, їх автомобільний транспорт, морські, річкові та повітряні судна мають пізнавальний знак і прапор. Опис прапору і розпізнавального знаку затверджується Верховною Радою Української РСР.

Державний комітет митного контролю Української РСР створюється Кабінетом Міністрів Української РСР. Положення про Державний комітет митного контролю Української РСР затверджується Верховною Радою Української РСР.

Створення, реорганізація і ліквідація митниць Української РСР провадиться Державним комітетом митного контролю Української РСР.

Митні органи Української РСР у своїй діяльності взаємодіють з іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Державні органи, установи та громадські організації не мають права втручатися в службову діяльність митних органів Української РСР, крім випадків, передбачених законами Української РСР.

Стаття 6. Компетенція митних органів Української РСР

Законодавством Української РСР встановлюється компетенція митних органів Української РСР щодо виконання таких функцій:

а) захисту економічних інтересів Української РСР;

б) контролю за додержанням законодавства Української РСР про митну справу;

в) забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів Української РСР стосовно митної справи;

г) використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон Української РСР товарів та інших предметів;

д) митного оформлення та оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон Української РСР;

е) комплексного контролю разом з Національним банком України за валютними операціями;

є) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку з участю Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків Української РСР;

ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та товаро- і пасажиропотоку через митний кордон Української РСР;

з) боротьби з контрабандою та іншими порушеннями митних правил;

и) співробіництва з митними та іншими органами зарубіжних країн і радянських республік, а також з міжнародними організаціями з питань митної справи;

і) ведення митної статистики.

Стаття 7. Посадові особи митних органів Української РСР

Посадовими особами митних органів Української РСР можуть бути тільки громадяни Української РСР.

посадовим особам митних органів Української РСР присвоюються спеціальні звання, які встановлюються законами Української РСР.

Посадові особи митних органів Української РСР, які вчинили неправомірні дії при виконанні службових обов'язків, несуть відповідальність згідно із законами Української РСР.

Шкода, заподіяна фізичним і юридичним особам неправомірними діями посадових осіб митних органів при виконанні такими особами службових обов'язків, відшкодовується на загальних підставах.

Стаття 8. Переміщення через митний кордон Української РСР
товарів та інших предметів

Товари та інші предмети переміщуються через митний кордон Української РСР під митним контролем. Переміщення через митний кордон Української РСР товарів та інших предметів підлягає митному оформленню.

Стаття 9. Мита і митні збори

Обкладення митом товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон Української РСР, здійснюється відповідно до Закону Української РСР "Про митний тариф".

Ставки митних зборів визначаються Кабінетом Міністрів Української РСР на підставі Митного кодексу Української РСР.

Мита і митні збори належать Українській РСР, якщо інше не випливає з її договорів.

Стаття 10. Митне законодавство

Митна справа в Українській РСР регулюється цим Законом, Законом Української РСР Про зовнішньоекономічну діяльність Української РСР, Митним кодексом Української РСР, Законом Української РСР "Про митний тариф", іншими законодавчими актами Української РСР, прийнятими відповідно до цього Закону.

Стаття 11. Міжнародні договори Української РСР

Українська РСР дотримує зобов'язань, що випливають з її міжнародних договорів. Якщо міжнародним договором Української РСР встановлені інші правила, ніж ті, які містяться в цьому Законі та інших законодавчих актах Української РСР про митну справу, то застосовуються правила міжнародного договору.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. Кравчук

м. Київ, 25 червня 1991 року
N 1262-XII