КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 серпня 1996 р. N 915

Про доповнення пункту 41 Положення
про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань
і аварій на підприємствах, в установах
і організаціях

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:

Останній абзац пункту 41 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 623 (ЗП України, 1994 р., N1, ст. 1), доповнити реченням такого змісту: "Відшкодування підприємствам витрат на відрядження працівників, які є членами комісії або залучені до її роботи, здійснює підприємство, де стався нещасний випадок, за рахунок фонду охорони праці підприємства в розмірах, передбачених діючими нормами відшкодування витрат на службові відрядження".

Прем'єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО