Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

( Декрет втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про акцизний збір

(Із змінами і доповненнями, внесеними
Декретом КМ
від 30 квітня 1993 року N 43-
93,

Законом України
від 19 листопада 1993 року N 3628-XII,
від 19 листопада 1993 року N 3630-XII)

Стаття 1. Акцизний збір - це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари /продукцію/, що включається до ціни цих товарів /продукції/.

Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України. (частина 2 статті 1 змінена згідно із законом N 3630/93-ВР від 19.11.93 р.)

Стаття 2. Платниками акцизного збору є суб'єкти підприємницької діяльності - виробники підакцизних товарів /продукції/, а також суб'єкти підприємницької діяльності, що імпортують підакцизні товари /продукцію/.

Стаття 3. Об'єктом оподаткування є:

а/ обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів /продукції/ шляхом їх продажу, обміну на інші товари /продукцію, роботи, послуги/, безплатної передачі товарів /продукції/ або з частковою їх оплатою;

б/ обороти з реалізації /передачі/ товарів /продукції/ для власного споживання, промислової переробки /крім оборотів з реалізації /передачі/ для виробництва підакцизних товарів/, а також для своїх працівників;

в) митна (у разі її відсутності - закупівельна) вартість імпортних товарів (продукції), придбаних за іноземну валюту або в порядку обміну чи безплатної передачі. (підпункт в/ статті 3 змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.) та (згідно із законом N 3628-XII від 19.11.93 р.)

Акцизний збір стягується також із оборотів з реалізації підакцизних товарів /продукції/, придбаних до 1 січня 1992 року.

Стаття 4. Акцизний збір обчислюється:

а/ за ставками у процентах до обороту з продажу:

товарів, що реалізуються за вільними цінами, - виходячи з їхньої вартості за цими цінами, встановленими з урахуванням акцизного збору, без податку на добавлену вартість:

товарів, що реалізуються за державними фіксованими та регульованими цінами, - виходячи з їхньої вартості за цими цінами без урахування торговельних знижок, а також сум податку на добавлену вартість.

При закупівлі імпортних товарів /продукції/ оподатковуваний оборот визначається виходячи з їхньої митної вартості. При визначенні вказаної вартості іноземна валюта перераховується у національну валюту України за курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації. (абзац 4 підпункту а/ статті 4 змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.) та (згідно із законом N 3628-XII від 19.11.93 р.)

У разі придбання на території України та в країнах колишнього Союзу РСР підакцизних товарів за іноземну валюту і подальшої їх реалізації за національну валюту України, оподатковуваний оборот визначається виходячи з їх закупівельної вартості, перерахованої за курсом Національного банку України, що діє на день придбання цих товарів. (абзац 5 підпункту а/ статті 4 змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.) та (згідно із законом N 3628-XII від 19.11.93 р.)

Акцизний збір від реалізації підакцизних товарів громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, утримується у джерела виплати доходів.

При реалізації підакцизних товарів, що були придбані до 1 січня 1992 року, оподатковуваний оборот визначається виходячи з договірних цін з урахуванням акцизного збору;

б/ у твердих сумах з одиниці реалізованого товару /продукції/.

Ставки акцизного збору є єдиними на всій території України.

Суми акцизного збору з ввезених на територію України товарів зараховуються до державного бюджету, а з товарів, вироблених в Україні, - до місцевого бюджету за місцем їх виробництва і державного бюджету у співвідношеннях, установлених Верховною Радою України.

Стаття 5. Акцизний збір не справляється при реалізації підакцизних товарів /продукції/ на експорт за іноземну валюту. (абзац 1 статті 5 змінено згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.) та (згідно із законом N 3628-XII від 19.11.93 р.)

Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення /швидка медична допомога, міліція тощо/ за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації спирту етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів і ветеринарних препаратів, та підакцизних товарів власного виробництва підприємств та організацій агропромислового комплексу при використанні їх для обміну на паливно-мастильні матеріали, ліс, гербіциди, добрива та інші імпортні матеріально-технічні ресурси для сільського господарства.

(стаття 5 доповнена абзацем 3 згідно із декретом КМ N 43-93 від 30.04.93 р.)

Стаття 6. Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів /продукції/ за встановленими ставками. Суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари /продукцію/, в обов'язковому порядку при перетинанні кордону їх декларують і подають органам митного контролю декларацію у двох примірниках, один з яких цими органами надсилається до податкових інспекцій за місцем знаходження суб'єктів підприємницької діяльності, для справляння акцизного збору.

Акцизний збір визначається та сплачується в порядку і строки, встановлені інструкцією, що затверджується Головною державною податковою інспекцією України.

Стаття 7. Платники акцизного збору та їхні посадові особи несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати акцизного збору до бюджету відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 8. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати акцизного збору здійснюється податковими інспекціями відповідно до Закону України "Про державну податкову службу України".

Стаття 9. Зупиняється дія: Закону України "Про акцизний збір" /Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 172/;

постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1991 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний збір" /Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 173/;

постанови Верховної Ради України від 6 березня 1992 р. "Про ставки акцизного збору на окремі товари" /Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 298/.

Стаття 10. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 26 грудня 1992 року
N 18-92