Звіт про власний капітал за______ 20__ р. (Форма № 4) (зі змінами від 08.02.2014 р.)

(Word) (Excel) (Excel з підказками)