Юрист консультує

Право громадян на екологічну безпеку

 На виконання зобов’язань України перед асоціацію з ЄС, передбаченою відповідною Угодою, в минулому році прийнятий Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». Закон прийнятий замість закону «Про екологічну експертизу» та впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля замість екологічної експертизи, який безпосередньо може впливати на екологічні права громадян.

Дія закону спрямована на оцінку впливу на довкілля, запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до ст.3 цього закону, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, такої, як діяльність нафтопереробних та газопереробних заводів, металургії, будівництва, поводження з відходами, енергетична, хімічна, харчова промисловість та інше.

Згідно до ст.5 закону суб’єкт господарювання інформує уповноважений територіальний орган про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, а останній видає висновок з оцінки впливу на довкілля відповідної господарської діяльності.

Законом передбачено право громадського обговорення у процесі оцінки впливу на довкілля з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. Тобто, кожна особа, або громадське об’єднання осіб, у відповідності до ст.7 закону, має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування.

Громадське обговорення планованої діяльності, після подання звіту з оцінки впливу на довкілля, проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Законом передбачено право оскаржити висновок з оцінки впливу на довкілля, інші рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади або органів місцевого самоврядування у процесі здійснення оцінки впливу на будь-яку фізичну чи юридичну особу в судовому порядку.

Таким чином, прийнятим законом екологічні права громадян України приведені у відповідність до європейських стандартів. А всім громадянам хотілося б побажати знати та в повному обсязі здійснювати надані права для захисту своїх інтересів в повному обсязі.

Ярослав Новіков адвокат АО «BSB Partners»

 office@novikov-legal.com.ua

+38 (067) 25 444 25