Юрист консультує

Що робити, якщо в банку, в якому знаходиться грошовий вклад, введено тимчасову адміністрацію, або такий банк ліквідовується?

Що робити, якщо в банку, в якому знаходиться грошовий вклад, введено тимчасову адміністрацію, або такий банк ліквідовується?

Перш за все треба розуміти, що система гарантування вкладів населення в Україні існує. Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012р. № 4452-VI встановлено правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулювання відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначенно повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

За ст.26 цього закону Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень.

Якщо фізична особа потрапила в ситуацію, коли вона має депозит в банку, а банк почав ліквідовуватись, необхідно звернутись до адміністрації банку для отримання первинної інформації щодо майбутніх відносин між банком та особою.

Тимчасова адміністрація організовується не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Надалі всі функції банку виконуватиме саме тимчасова адміністрація.

Тимчасова адміністрація вирішує питання відновлення платоспроможності банку або його ліквідації. Уповноважена особа Фонду складає перелік рахунків вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку. Виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр відшкодувань вкладникам для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку рахунків, за якими вкладник має право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду. Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку. Кошти в іноземній валюті перераховуються в гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

Слід зауважити, що з 1 січня 2017 року гарантії Фонду гарантування поширюються на фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців.

Також необхідно знати, що Фонд не відшкодовує кошти:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних;

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач;

6) розміщені на вклад власником істотної участі банку;

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, або мають інші фінансові привілеї від банку;

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;

9) за вкладами у філіях іноземних банків;

10) за вкладами у банківських металах;

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

Починаючи виплати Фонд розміщує в приміщеннях банку та на офіційному сайті інформацію про дату виплат коштів та перелік банків, які мають право здійснювати такі виплати. Фонд також оприлюднює оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам у газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України".

Таким чином, кожній фізичній особі необхідно слідкувати про наявність такої інформації та у визначені строки з’явитись до банку для отримання своїх кровних.

 Ярослав Новіков адвокат АО «BSB Partners»

 office@novikov-legal.com.ua

+38 (067) 25 444 25