Важливi питання  
04.07.2018 №5 

Безоплатна правова допомога. Основні поняття та адреси центрів.

Одразу розберемо поняття "безоплатна правова допомога". Це правова допомога, що надається особі, яка її потребує, але не бажає або не може її оплатити, та фінансується коштом державного, місцевого бюджетів, або з інших джерел.

Хто ж має право на безоплатну правову допомогу? Право на її отримання гарантоване Конституцією України. Останньою надана можливість громадянину України, іноземцю, особі без громадянства, в тому числі біженцю чи особі, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу.

При реалізації права на безоплатну правову допомогу НЕ допускається застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Державна політика у сфері надання безоплатної правової допомоги ґрунтується на таких принципах:

- верховенство права;

- законність;

- доступність безоплатної правової допомоги;

- забезпечення якості безоплатної правової допомоги,

- гарантоване державне фінансування.

На законодавчому рівні, основні питання надання безоплатної правової допомоги в Україні регулюються Конституцією України, Законом "Про безоплатну правову допомогу" та іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Для інформації! Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

- правової інформації;

- надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

- складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є:

- органи виконавчої влади;

- органи місцевого самоврядування;

- фізичні та юридичні особи приватного права;

- спеціалізовані установи.

Далі (у посиланні) наведемо адреси центрів з надання безоплатної правової допомоги:

https://minjust.gov.ua/news/info/adresi-tsentriv-z-nadannya-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi 

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

18 червня 2018 року (Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності )

27 лютого 2018 року (Закон щодо посилення соціального захисту учасників АТО і Революції Гідності вступив в дію)

19 січня 2018 року (Українці, які не заробили на пенсію зможуть отримувати соціальну допомогу)