Актуальні новини  
08.06.2018 №3 

Як діяти, якщо роботодавець не приймає заяву про звільнення?!

Стається, що керівник чи уповноважений орган не приймає заяву про звільнення за власним бажанням, коли працівник бажає звільнитись з займаної ним посади та не видає наказ про звільнення. Таким чином затягує такий процес, або взагалі - ніяк не реагує.

Якщо вже таке сталося, працівнику краще направити заяву про звільнення поштою на юридичну адресу підприємства, де він працює. День отримання підприємством такого листа (заяви) буде вважатись днем подання працівником заяви про звільнення.

У відповідності до статті 38 Кодексу Законів про працю України - працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Але! Є випадки, коли працівник може звільнитись не чекаючи двотижневого терміну, коли таке звільнення з роботи зумовлено неможливістю продовжувати роботу, наприклад, переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.

При переліченому абзацем вище, роботодавець повинен звільнити працівника у термін вказаний в заяві останнього.

Якщо роботодавець не вчиняє жодних дій щодо звільнення працівника після подання ним заяви про звільнення, працівнику необхідно звернутись до суду з позовом про звільнення та відновлення його прав.

За пунктом 4 частини 1 статті 36 Кодексу Законів про працю України, підставами припинення трудового договору також є розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45).

Якщо під час розгляду позову буде встановлена протиправною бездіяльність відповідача (роботодавця) щодо припинення трудових відносин, що порушує трудові права позивача, як працівника, суд винесе рішення про розірвання трудового договору між роботодавцем та працівником, визнає трудові відносини припиненими, та зобов'яже відповідача внести до трудової книжки запис про звільнення з посади.

Крім того, відповідно до положень частини 3 та частини 6 статті 13 Цивільного кодексу України, не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які встановлені частинами другою - п'ятою цієї статті, суд може зобов'язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом. У даному випадку бездіяльністю відповідача порушуються права позивача щодо вільного вибору праці.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

07 травня 2018 року (Розрахунок при звільненні працівника та вихідна допомога)

26 лютого 2018 року (Коли при звільненні два тижня відпрацьовувати непотрібно?!)

23 січня 2018 року (Судова практика щодо поновлення працівника, якого було незаконно звільнено.)

20 червня 2017 року (Порядок звільнення працівників з причини скорочення штату)

31 травня 2017 року (Повна ліквідація підприємства і як настідок - вивільнення працівників.)

31 травня 2017 року (Звільнення у зв'язку із скороченням штату допускається тільки за наявності згоди профспілкового органу)

19 квітня 2017 року (Звільнення (розірвання трудового договору) у період декретної відпустки за ініціативою працівника)

22 лютого 2017 року (Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну)