Важливi питання  
23.04.2018 №2 

Затверджений Порядок виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження.

Як і зазначено у назві новини, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 18 квітня 2018 р. N 282 затвердив Порядок виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження.

Затверджений Порядок визначає механізм здійснення заходів обласними, Київською міською, районними та районними у м. Києві держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад щодо виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі - особи), які залишилися проживати в зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації супроводження таких осіб.

Виявлення та супроводження осіб, які залишилися проживати в зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, - це комплекс заходів, гарантованих державою та спрямованих на життєзабезпечення таких осіб, зокрема щодо забезпечення:

- надання медичної допомоги особам, у тому числі забезпечення лікарськими засобами;

- технічними та іншими засобами реабілітації і медичними виробами;

- надання соціальної допомоги;

- предметами першої необхідності;

- продуктами харчування та водою;

- засобами гігієни;

- засобами зв’язку, живлення та опалення;

- індивідуальними засобами захисту;

- інформацією про заходи безпеки, об’єкти укриття, засоби зв’язку із службами швидкого реагування тощо.

Перелік зазначених у цьому Порядку заходів не є вичерпним.

Дія Порядку, про який йдеться мова, поширюється на осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, у тому числі з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з інтелектуальним та психічним порушенням.

До інших маломобільних груп населення у цьому Порядку належать:

- багатодітні сім’ї;

- прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї, в яких діти перебувають під опікою чи піклуванням;

- вагітні жінки та особи похилого віку, які не мають працездатних членів сім’ї в населеному пункті проживання (одинокі);

- інші особи, які не можуть самостійно пересуватися, якщо вони не мають працездатних членів сім’ї в населеному пункті проживання (одинокі).

Порядком також визначений перелік інформації про відповідну особу, що обов'язково повинна міститись у списках зазначених вище осіб. А у разі, якщо виявлена особа визнана судом недієздатною, зазначається інформація про її опікуна (у разі наявності).

Місцева держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради відповідно до наданих керівником групи актів, зазначених у пункті 14 Порядку, в одноденний строк приймає рішення про надання особам відповідної допомоги та в разі потреби організовує їх вивезення та розміщення в безпечному районі з урахуванням вимог Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. N 841.

Заходи щодо виявлення та супроводження осіб фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, з інших не заборонених законодавством джерел та в межах матеріальних резервів, передбачених відповідно до вимог законодавства для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

11 квітня 2018 року (Працевлаштування інвалідів)

18 січня 2018 року (З українського законодавства виключений термін "інвалід")

07 листопада 2017 року (Внутрішньо переміщені особи з інвалідністю можуть отримати допомогу у пересуванні шляхом забезпечення спецавтомобілем за місцем проживання)

27 жовтня 2017 року (26.10.2017 р. набули чинності зміни до правил дорожнього руху щодо паркування на місцях для інвалідів)

03 травня 2017 року (Порядок проведення перевірок Фондом соціального захисту інвалідів)

12 квітня 2017 року (Забезпечення трудової діяльності інвалідів у відповідності до чинного законодавства)

20 лютого 2017 року (Працівник-інвалід отримує заробітну плату меншу від мінімальної. Який буде розмір єдиного соцвнеску (ЄСВ)?)

06 лютого 2017 року (Подача річного звіту щодо інвалідів (строки, порядок, форми))

22 вересня 2016 року (щодо створення Ради у справах осіб з інвалідністю)

19 вересня 2016 року (щодо трудових гарантій інваліда на підприємстві)