Актуальні новини  
18.04.2018 №2 

Визначення пільгового (шкідливого) стажу роботи

В Україні багато підприємств мають важкі і шкідливі умови праці. Відповідно, чимало людей, працюючих на таких підприємствах, мають пільги, в тому числі щодо дострокового виходу на пенсію.

Пільговий стаж - це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах упродовж повного робочого дня. Під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки N1 і N2, що були чинними на період роботи особи, які затверджені:

- Постановою Ради Міністрів СРСР N 1173 від 22.08.1956 року;

- Постановою Кабінету Міністрів СРСР N 10 від 26.01.1991 року;

- Постановою Кабінету Міністрів України N 162 від 11.03.1994 року;

- Постановою Кабінету Міністрів України N 36 від 16.01.2003 року.

Порядок, що регулює застосування Списків N1 і N2 виробництв, робіт, професій, посад, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до пп. а, б, ст.13 і 100 Закону України "Про пенсійне забезпечення", затверджений наказом Мінпраці України від 18.11.2005 N 383 (далі за такстом - Порядок).

Згідно з п.10 Порядку, для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці потрібно подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про обійману посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та в разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, - уточнюючу довідку, передбачену п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 N 637.

В уточнюючій довідці повинно бути зазначено:

- період роботи, що зараховується до спеціального стажу;

- професію або посаду;

- характер виконуваної роботи;

- розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їхні номери, куди включається цей період роботи, первинні документи за час виконуваної роботи, на підставі яких видано цю довідку.

Періоди роботи, що підлягають зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство з урахуванням усіх вимог законодавства щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах. Згідно з пунктом 3 Порядку під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їхнього внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21 серпня 1992 року та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 року.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

03 лютого 2017 року (Доплати до мінімальної заробітної плати на умовах внутрішнього сумісництва з встановленням неповної тривалості робочого часу)

05 січня 2017 року (Облік робочого часу в Україні. Види обліку та конкретні випадки застосування.)

28 жовтня 2016 року (щодо категорій працівників для яких може бути скорочений робочій час)

16 серпня 2016 року (щодо норм тривалості робочого часу на 2017 рік)

20 липня 2016 року (щодо виплати лікарняних особі, що працює неповний робочий час)