Актуальні новини  
18.04.2018 №6 

Затвердили інструкцію про порядок використання в органах досудового розслідування Державної виконавчої служби технічних засобів фіксування кримінального провадження

Міністерство юстиції України своїм наказом від 30.03.2018 р. затвердило Інструкцію про порядок використання в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України технічних засобів фіксування кримінального провадження під час проведення окремих процесуальних дій.

У відповідності до вказаного нормативно-правового акта - особи, які беруть участь у проведенні слідчої дії, що фіксується з використанням технічних засобів фіксування кримінального провадження, користуються правами й обов’язками, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України, а також несуть відповідальність, встановлену законом.

В обов’язковому порядку фіксується за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку. А особам, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь повідомляється про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії.

Таким чином, запис, здійснений за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні. А у матеріалах кримінального провадження зберігаються оригінальні примірники технічних носіїв інформації зафіксованої процесуальної дії, їх резервні копії зберігаються окремо.

Також, передбачено, що відповідальний працівник до початку фіксування слідчої дії зобов’язаний: активувати технічні засоби фіксування; перевірити працездатність технічних засобів фіксування; провести тестування технічних засобів фіксування; перевірити наявність вільного місця на носіях запису відеофонограми.

За випадку виявлення ознак непрацездатності технічного засобу фіксування, а також у випадку неможливості налагодження його коректної роботи відповідальний працівник зобов’язаний терміново повідомити про це керівника органу досудового розслідування чи його заступника.

Таке фіксування проведення обшуку починається з моменту оголошення слідчим про початок проведення слідчої дії. І в ході проведення фіксування здійснення обшуку слідчим здійснюється контроль за якістю звуко- і відеофіксування та працездатністю технічних засобів фіксування шляхом спостереження за їх роботою. Особи, у присутності яких здійснюється слідча дія, при проведенні слідчої дії мають право робити заяви, які підлягають відеофіксації.

Тепер про дії (зобов'язання) слідчого після завершення процедури проведення обшуку. Слідчий повинен:

- здійснити копіювання інформації з первинного примірника, створивши оригінальний примірник технічного носія та резервну копію (копії);

- перевірити якість запису оригінального примірника і резервної копії (копій) та їх відповідність запису на первинному примірнику;

- оригінальний примірник долучити до матеріалів кримінального провадження;

- резервну копію (копії) передати відповідальній особі для забезпечення належного обліку та зберігання.

В свою чергу, слідчому або особі, яка за його дорученням здійснює відеозвукозапис слідчої дії, забороняється залишати без нагляду технічні засоби фіксування, передавати іншим особам, допускати інших осіб до роботи з технічними засобами фіксування. Також, передбачений порядок створення оригінального примірника та резервної копії (копій). Додатково встановлені основні технічні характеристики засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на сьогодення інформація про дату публікації відсутня.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

04 квітня 2018 року (Інформація про судові справи тепер доступніша!)

16 березня 2018 року (Нові строки досудового розслідування набули чинності)

16 березня 2018 року (Електронні докази та застосування останніх на практиці)

09 березня 2017 року (Нещасний випадок під час перерви. Розслідування з даного приводу.)