Актуальні новини  
04.04.2018 №2 

Ліцензійні умови для посередників з працевлаштування за кордоном зазнали змін

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України своєю постановою від 28 лютого 2018 р. N 140 змінив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1060.

Таким чином, Уряд підвищив рівень захисту соціально-трудових прав і законних інтересів громадян України при легальному працевлаштуванні за кордоном. Рішенням удосконалено механізм державного регулювання у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном та посилено соціальний та правовий захист громадян України, які працевлаштовуються за кордоном.

Постановою від 28 лютого 2018 р. N 140 були врегульовані процеси, пов’язані з господарською діяльністю щодо надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном, захистом прав громадян України, працевлаштованих за кордоном та відповідальністю ліцензіатів у разі порушення вимог зазначених Ліцензійних умов.

Передбачається, що роботодавці мають обов’язково зазначати в трудовому договорі (контракті) конкретизовану інформацію про умови праці, а саме відомості про: умови праці, оплату праці, відрахування із заробітної плати, тривалість робочого часу і часу відпочинку, строк дії трудового договору (контракту) та умови його розірвання.

До того ж, до укладання договору про надання відповідних послуг, клієнт ліцензіата отримує безоплатно достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування.

В першу чергу зміни, про які йдеться мова, спрямовані на захист прав і законних інтересів громадян України, які мають намір легально працювати за кордоном, на запобігання шахрайству у цій сфері та протидію торгівлі людьми.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

26 лютого 2018 року (Виїзд на ПМЖ за кордон. Порядок, документи тощо.)

12 лютого 2018 року (Порядок перевезення громадянами готівки через кордон)

22 січня 2018 року (Квота-2018 на працевлаштування осіб передпенсійного віку)