Актуальні новини  
23.03.2018 

Відшкодування студентами, які проживають у гуртожитку навчального закладу, коштів за використану ними електроенергію.

У відповідності до пункту 7 розділу III Положення про гуртожитки, яке затверджене наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.04.2015 р. N 84 - особа, яка проживає в гуртожитку, сплачує за таке проживання, а також за житлово-комунальні послуги, які їй надаються у зв язку з проживанням у гуртожитку. Розмір плати з проживання в гуртожитку визначається в договорі найму жилого приміщення в гуртожитку відповідно до розрахунку, затвердженого власником гуртожитку. У договорі найму жилого приміщення в гуртожитку також визначається порядок здійснення розрахунків між власником гуртожитку та особою, що проживає в гуртожитку. Розмір плати за житлово-комунальні послуги визначається відповідно до встановлених уповноваженим органом цін/тарифів на такі послуги.

Про це також йдеться у індивідуальній податковій консультації Державної фіскальної служби України від 07.03.2018 N 919/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Господарським кодексом України, а саме статтями 284 та 286 визначено, що істотною умовою договору оренди є, зокрема, орендна плата, яка є фіксованим платежем, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Основним предметом договору оренди є встановлення розміру орендної плати за користування майном. Якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг та енергоносіїв з їх безпосередніми постачальниками, а здійснює відшкодування (компенсацію) орендодавцю витрат на їх оплату, то в договорі оренди визначається порядок розрахунку вартості спожитих орендарем комунальних послуг та енергоносіїв та їх оплати (відшкодування, компенсації).

Постачання послуг - це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків і зборів.

Згідно з підпунктом 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 ПКУ від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках.

Враховуючи те, що операції з постачання послуг з проживання учнів та студентів у гуртожитках звільняються від оподаткування ПДВ, відшкодування студентами витрат на оплату використаної ними електроенергії, яке за своєю суттю є відшкодуванням (компенсацією) окремих елементів витрат, з яких складається вартість послуги з найму жилого приміщення в гуртожитку, відбувається без ПДВ.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

07 червня 2017 року (Верховною Радою України посилений захист житлових прав мешканців гуртожитків)

15 травня 2017 року (Невикористана субсидія на газ і електроенергію (для побутових потреб))

06 червня 2017 року (Кімнати у гуртожитках тепер можна приватизовувати)