Актуальні новини  
20.03.2018 №4 

Як визначити перший податковий період, якщо Ви тільки починаєте бізнес?!

У випадку, якщо новостворений платник подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування першої або другої групи ДО закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, то податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Коли ж заява про обрання спрощеної системи оподаткування третьої групи (без ПДВ) була подана протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

У відповідності до пункту 49.2 статті 49 Податкового кодексу України - платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Податковим кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Така норма стосується всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

При відсутності об’єктів оподаткування та наявності показників, які підлягають декларуванню, декларація НЕ подається.

Тепер про строки, в які подається декларація платника єдиного податку:

- платниками першої та другої груп - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року;

- платниками третьої групи - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність.

Вважаємо за потрібне зауважити, що у період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування вважається, що фізична особа - підприємець здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування.

Тобто, якщо у цей період платником податку отримано дохід, то потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи за результатами кварталу, в якому виник дохід, та за результатами року.

Підбивши підсумок, нагадаємо, що доходи, отримані новоствореним підприємцем у цей період, оподатковуються на загальних підставах відповідно до ст. 177 Податкового кодексу та включаються до податкової декларації за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. N 859 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи".

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

01 лютого 2018 року (Порядок реєстрації ФОП іноземцями спрощено)

22 березня 2017 року (Реєстрація платниками ПДВ установ та організацій, включенихдо Реєстру неприбуткових установ та організацій)

16 січня 2017 року (Покрокова інструкція відносно припинення державної реєстрації фізичної особи-підприємця (ліквідація підприємця))