Важливi питання  
31.01.2018 №5 

Процедура оформлення розлучення через суд

Чи не головним при розірванні шлюбу через суд, є вирішення суперечливих питань до звернення в суд. Тому, як взаємна/двустороння згода подружжя на розлучення і відсутність спорів про дітей або майно, безумовно є підставою для швидкого розірвання шлюбу в суді.

Наведемо приклад. Для швидкого оформлення розлучення через суд з дітьми, необхідно скласти угоду, в якій будуть визначені суттєві положення:

- з ким із подружжя будуть проживати неповнолітні діти (або кожен з дітей) після розлучення;

- на кого з подружжя будуть покладені аліментні зобов’язання, в яких розмірах будуть стягуватися аліменти на дітей, а у деяких випадках і на одного з подружжя, що має право на утримання (наприклад, мати дитини, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років);

- порядок реалізації батьківських прав тим чоловіком, який буде проживати окремо від дітей.

Укладання вказаної угоди не є обов’язковим для розлучення через суд з дітьми, але значно спростить і прискорить процедуру розлучення.

Далі коротко про сам процес. Розлучення через суд відбувається строго у відповідності з процесуальним законодавством та складається з наступних етапів:

1) Позивач подає позовну заяву;

2) Суд приймає заяву і призначає дату слухання;

3) Далі суд розглядає справу в судовому засіданні;

4) Суд приймає рішення;

5) Судове рішення вступає в силу;

6) Сторони отримують копію рішення суду;

7) Рішення реєструється в органах Міністерства юстиції України в ЗАГС.

Тепер пройдемось по кожному з цих етапів дектальніше.

Підготовка позовної заяви та документів на розлучення

Існує загальне поняття "подати на розлучення". Останнє значить підготовку і подачу в суд правильно складеної позовної заяви про розірвання шлюбу та повного пакету необхідних документів.

У відповідності до статті 119 Цивільного процесуального кодексу України позовна заява подається в письмовій формі та повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;

3) зміст позовних вимог;

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання до суду за місцем проживання відповідача, за винятком випадків, коли допускається подача заяви за місцем проживання позивача (за наявності неповнолітніх дітей або у зв’язку зі станом здоров’я).

Після прийняття позовної заяви і документів, суд призначає дату попереднього засідання (на останньому суд визначить готовність матеріалів справи до розгляду, а також зробить спроби примирити сторони і запропонує їм укласти мирову угоду) і основного засідання (на якому будуть розглянуті обставини справи та ухвалено рішення). Дата першого судового засідання призначається не раніше ніж через місяць після подання заяви, про що сторони повідомляються письмовими повістками (чи смс повідомленнями, у разі попереднього надання заяви про таке повідомлення).

На початку судового засідання перевіряється присутність сторін, роз’яснюються права та обов’язки, розглядаються заявлені сторонами клопотання.

Далі суд надає слово сторонам: вислуховує вимоги позивача, згоду або незгоду з цими вимогами відповідача, розглядає докази сторін. Останньою частиною судового засідання є дебати - почергові висловлювання сторін щодо позовних вимог і звернення до суду про їх задоволення.

Після зазначеного вище та розгляду матеріалів справи, суд видаляється в кімнату для нарад для ухвалення рішення.

Сторонам оголошується резолютивна частина рішення суду про розлучення, а документ з повним текстом (з вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частинами) вручається через п’ять днів після оголошення резолютивної частини.

Коли подружжя не досягло згоди у питаннях про дітей або майно, рішенням суду можуть бути визначені умови подальшого місця проживання дітей, аліментних зобов’язань стосовно дітей і зобов’язань про утримання дружини, умови поділу спільного майна.

У відповідності до процесуального законодавства - судове рішення вступає в законну силу через 30 днів після його прийняття, якщо від сторін не надходить оскарження.

Але, в разі подачі однією із сторін апеляційної скарги на рішення суду, воно набирає законної сили після розгляду скарги, якщо не було скасовано. Якщо в апеляційній інстанції рішення суду скасовано, змінено або прийнято нове рішення, воно набирає законної сили негайно.

Таким чином, на підставі всього вищезазначеного, припиненням шлюбних відносин є момент вступу в законну силу відповідного рішення суду.

Процесуально, після закінчення 30-денного строку оскарження, кожній із сторін видається примірник рішення суду з поміткою про вступ в законну силу. У деяких випадках суд видає тільки виписку з судового рішення, дійсну тільки для подання в орган ЗАГСУ.

Органи ЗАГСУ проводять держарну реєстрацію факту розірвання шлюбу судом після отримання копії судового рішення про розлучення або виписки з нього. Станом на сьогодення отримання свідоцтва про розлучення не потрібно, такого документа після розлучення в суді вже не існує.

________________________________________________________

Деяки моменти при оформленні розлучення через суд.

Звертаємо увагу, що триразова неявка в судове засідання є підставою для розгляду справи за відсутності сторони (відповідача) та прийняття судового рішення - задоволення вимог другої сторони (позивача). Відсутність поважної причини або неповідомлення про неї буде причиною заборони на оскарження судового рішення, прийнятого в судовому засіданні у відсутності сторони (відповідача).

Якщо на судове засідання не з’явилася жодна із сторін, справа про розлучення закривається.

В разі, коли ви не хочете особисто брати участь у шлюборозлучному процесі і бути присутнім на малоприємних судових засіданнях, існують більш розумні варіанти вирішення проблеми, ніж неявка в суд. Наприклад, Ви можете покласти обов’язок виступати від свого імені в суді на представника - адвоката.

Процедура розлучення в середньому становить від 2 до 6 місяців (у нашій практиці середній термін розлучення триває 2-3 місяці) і залежить від таких факторів, як взаємна згода або незгода сторін, наявності спільних дітей і спорів про них, наявність спільного майна та необхідності його розділу. Існують і інші фактори, що впливають на строки судового розгляду справи.

Фінансова сторона розлучення, а точніше вартість державного мита та додаткових юридичних та нотаріальних послуг, безсумнівно, важлива. Вам просто необхідно знати, скільки коштує розлучення через суд, і бути готовим до несення певних грошових витрат.

Таким чином, вартість розлучення через суд складається з:

- судового сбору за подачу позовної заяви про розірвання шлюбу (за Законом України "Про судовий збір", в 2018 році розмір плати за розлучення становить 704.80 грн.);

- судового збору за подання позовної заяви про поділ майна при розірванні шлюбу (розраховується за спеціальною формулою на основі ціни позову - позовних вимог позивача, що стягуються з відповідача - наприклад, вартості частки майна або розміру аліментів. Збір в 2018 році становить - 1 відсоток ціни позову, але не менш як 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (704.80 грн.) і не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (5286.00 грн.));

- нотаріальних послуг (нотаріальне засвідчення письмової угоди подружжя (наприклад, про розподіл майна або визначенні місця проживання дітей), а також послуга нотаріуса щодо складання цих документів);

- юридичного супроводу процесу розірвання шлюбу (Складання позовної заяви у відповідності з законом і особливостями конкретної ситуації, підготовка пакету документів, подання позову до суду, участь у судових засіданнях, підготовка та подання заяв та клопотань, оскарження судового рішення і т. д.)

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

31 січня 2018 року (Умови для розірвання шлюбу у судовому порядку)

18 січня 2018 року (Позов до суду і права громадян при цьому за новим ЦПК)

18 січня 2018 року (Cудитися з нового року стало дорожче. Нові ставки судового збору.)

09 січня 2018 року (Вже відомий перелік засобів массової інформації (ЗМІ), що друкуватимуть оголошення про виклик до суду у 2018 році)

28 листопада 2017 року (Судова реформа триває. Сьогодні про зміни у процесуальному законодавстві.)

07 червня 2016 року (ВРУ щодо внесення змін до Сімейного кодексу)

26 липня 2016 року (щодо нового пілотного проекту з реєстрації шлюбу за 24 години)

18 липня 2016 року (щодо реєстрації шлюбу за 24 години)