Актуальні новини  
29.01.2018 №5 

Індексація заробітної плати 2018

З чого розпочинається індексація заробітної плати? Основними документами по цьому питанню є Закон N 1282 від 03.07.1991 "Про індексацію грошових доходів населення" (далі за текстом - Закон N 1282 ) і Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі за текстом - Порядок N 1078). Останні зміни в ці документи внесені в жовтні 2017 року.

Як розраховується сума індексації? Відповідно до частини першої ст. 4 Закону N 1282, індексація грошових доходів населення проводиться в разі, якщо величина індексу споживчих цін (він же - індекс інфляції) перевищила індекс курсу, встановлений на рівні 103%.

Для розрахунку індексації грошових доходів населення визначення індексу інфляції починається за місяцем, в який індекс інфляції підвищив поріг індексації. Проводиться індексація з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому опублікований індекс інфляції.

Індекс інфляції публікується Держстатом в офіційних періодичних виданнях не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним (відповідно до ст. З Закону N 1282). Відповідно до ст.2 Закону N 1282, до об'єктів індексації відносяться: оплата праці (грошове забезпечення) та суми виплат, які здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пенсії, стипендії).

До об'єктів індексації не відносяться виплати, що визначаються з розрахунку середньої заробітної плати (тобто відпускні, лікарні та декретні, оплата відряджень, а також разові виплати працівникам (відповідно до п.З Порядка N 1078).

Коефіцієнт індексації - це приріст індексу інфляції (у відсотках), визначений як добуток індексів інфляції за певний період. Базою для визначення індексу інфляції, який бере участь в розрахунку індексації є місяць попереднього підвищення доходу (до грудня 2015 року його називали "базовим місяцем"). Тобто на кінець місяця, в якому був підвищений дохід, індекс інфляції приймається за одиницю (тобто 100%).

Індексація заробітної плати проводиться в межах прожиткового мінімуму.

Загальні правила розрахунку індексації:

індексація зарплати проводиться в індивідуальному порядку для кожного працівника;

базовим вважається кожен місяць, в кoторого відбувається підвищення окладу. Якщо були підвищені інші частини оплати праці (наприклад, збільшення розміру премії, встановлення доплати, виконання oбязанностей тимчасово відсутнього працівника і т.д.), але не збільшений оклад, то базовий період не змінюється;

індексації підлягають тільки виплати, які не мають разового характеру;

якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;

якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

Для новоприйнятих працівників, працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві або інше підприємство, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною та відпустку без збереження заробітної плати, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Як індексувати пенсії і стіпендії?

Це питання врегульоване п.10-1 Порядку N 1078. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації пенсій особам, які набули право на її призначення, здійснюється починаючи з місяця, в якому їх призначено.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено. У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена, обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії.

У разі переведення з іншого навчального закладу студента, який не втрачав право на отримання стипендії, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації цієї стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено у навчальному закладі до переведення.

У разі збільшення учням і студентам за результатами семестрового контролю розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії, а також призначення інших академічних стипендій (стипендії Президента України, Верховної Ради України, КМУ, іменні стипендії), обчислення індексу споживчих цін для індексації стипендії продовжує здійснюватись з місяця призначення розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

29 вересня 2017 року (Деякі моменти при нарахуванні заробітної плати за жовтень з урахуванням святкового дня)

19 липня 2017 року (Приведення у відповідність заробітку працівника при підвищенні окладів)