Актуальні новини  
24.01.2018 №3 

Затверджений Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я.

Як і зазначено у назві даної новини - Кабінет Міністрів України своєю постановою від 27 грудня 2017 р. N 1094 затвердив Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я.

Зазначеним Порядком визначено, що конкурс проводитиметься з дотриманням таких принципів, як забезпечення рівного доступу, політичної неупередженості, законності, довіри суспільства, недискримінації, прозорості, доброчесності, ефективного і справедливого процесу відбору.

Вимоги Порядку поширюються на відбір кандидатур на посади керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я (далі - заклад), крім закладів охорони здоров’я військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, утворених відповідно до законів.

Конкурсні комісії, які займатимуться проведенням відповідних конкурсів, складатимуться із представників органу управління, громадськості та трудового колективу.

Передбачена кількість членів такої комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного закладу охорони здоров’я не може становити менше 9 осіб та перевищувати 12 осіб, а на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я - не менше 6 осіб та перевищувати 9 осіб.

Додатково, до документів (копії паспорта, резюме, автобіографії, копії документа про освіту тощо), кандидат на посаду подає також конкурсу пропозицію, що може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (3-5 років).

Останній документ, зокрема, повинен передбачати план реформування закладу протягом одного року, пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу тощо.

В свою чергу, комісія заслуховуватиме на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника та його пропозиції встановленим нормам.

Як наслідок - реалізація положень акта мінімізує корупційні ризики під час здійснення призначень на вакантні посади керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, яка буде досягнена через проведення відкритих конкурсних процедур.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

19 жовтня 2017 року ( Довідка про стан здоров'я від працівника при прийнятті на роботу)

11 серпня 2016 року (щодо оголощення Президентом України першого конкурсу на на пост обласної та 10 глав районих ОДА)