Актуальні новини  
23.01.2018 №4 

Судова практика щодо поновлення працівника, якого було незаконно звільнено.

У відповідності до діючого законодавства, рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого чи переведеного працівника, вважається виконаним, коли власником або вповноваженим ним органом видано наказ, розпорядження про допуск до роботи й фактично допущено до роботи такого працівника.

При несвоєчасному поновленні працівника на роботі з вини власника або уповноваженого ним органу середній заробіток виплачується йому за чітко визначений законом проміжок часу: з дня винесення рішення органом, що розглядав трудовий спір, до дня його фактичного виконання. Про останнє йдеться мова в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 15.11.2017 р. у справі N К/800/10354/16.

Частиною сьомою статті 235 Кодексу Законів про працю в Україні (далі - КЗпП) визначено, що рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого чи переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню.

Якщо розібрати зміст статті 236 КЗпП, то в разі затримки власником або уповноваженим ним органом виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого чи переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки.

У статті КЗпП, що вказана абзацем вище, не міститься застережень відносно того, що власник або вповноважений ним орган не відповідає за затримку виконання рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого чи переведеного на іншу роботу працівника, якщо працівник не вчинив додаткові дії, що вказують на його бажання поновитися на роботі.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 червня 2017 року (Порядок звільнення працівників з причини скорочення штату)

31 травня 2017 року (Повна ліквідація підприємства і як настідок - вивільнення працівників.)

31 травня 2017 року (Звільнення у зв'язку із скороченням штату допускається тільки за наявності згоди профспілкового органу)

19 квітня 2017 року (Звільнення (розірвання трудового договору) у період декретної відпустки за ініціативою працівника)

22 лютого 2017 року (Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну)

06 грудня 2016 року (Звільнення працівника під час відпустки чи лікарняного за згодою сторін. Чи можливе?)

20 жовтня 2016 року (щодо зайнятості населення та порядку звільнення працівників)

12 жовтня 2016 року (щодо порад Верховного Суду України відносно поновлення директора на роботі)