Актуальні новини  
22.01.2018 

Як нарахувати компенсацію за невикористану відпустку

Згідно з ст. 24 Закону про відпустки, працівник може отримати грошову компенсацію за законний час відпочинку, яким він не скористався.

В яких випадках нараховується ця компенсація? Їх не так багато:

у разі звільнення;

у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство;

за бажанням працівника може бути компенсована частина відпустки. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні;

у разі смерті працівника (отримують спадкоємці).

Основний документ, який регламентує порядок розрахунку суми компенсації - постанова Кабміну "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" від 08.02.1995 р N 100 (далі - Порядок N 100). Згідно абз. 1 п. 2 цього документа, для розрахунку суми компенсації беруть виплати за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю виплати компенсації. Таке ж правило застосовується щодо розрахунку відпускних.

Працівникові, який пропрацював менше року, середню зарплату для розрахунку компенсації розраховують, виходячи з виплат за фактичний час роботи: з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація (абз. 2 п. 2 Порядку N 100).

Згідно абз. 6 п. 2 Порядку N 100, з розрахункового періоду виключають святкові і неробочі дні, а також періоди, протягом яких працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково. Маються на увазі відпустки без збереження зарплати по ст. ст. 25 і 26 Закону про відпустки, періоди догляду за дитиною до трьох років (за медичними показаннями до 6-ти років, і в інших випадках, передбачених законодавством до 16-ти років).

Це також стосується і часу простою, коли він оплачений в розмірі менше середнього заробітку. Крім того, на підставі цієї норми з розрахункового періоду виключають робочі дні, невідпрацьовані в зв'язку з введенням з ініціативи роботодавця неповного робочого тижня.

Якщо на вашому підприємстві є мобілізовані, обчислення середньої заробітної плати проводиться також згідно норм Порядку N 100. У разі коли розрахована в установленому порядку середня заробітна плата є нижчою від середньої заробітної плати, яка зберігалась за працівником протягом періоду попередньої військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, для розрахунку компенсації застосовується середня заробітна плата, яка зберігалась за працівником протягом періоду попередньої військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (абз. 19 п. 4 Порядку N 100).

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

31 липня 2017 року (Залежність розрахунок відпускних від дати початку відпустки)

07 липня 2017 року (Право на щорічну відпустку у випадку переведення на інше місце роботи)

12 червня 2017 року (Відпустка державного службовця. Що потрібно знати.)