Актуальні новини  
22.01.2018 №5 

Заповнення видаткового касового ордеру у 2018 році

Як відомо, Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, що затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. N 637, яке здавалось буде діяти ще багато років, на прикінці 2017-го несподівано було замінено по своїй дії аналогічним Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні , яке затвердило Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. N 148.

Це, якщо не злякало, то викликало занепокоєння бухгалтерів, які вже за багато років звикли до дії попереднього Положення N 637.

В продовження теми "ведення касових операцій в національній валюті", пропонуємо зараз розібрати детально порядок заповнення видаткового касового ордеру:

- у рядку "Найменування підприємства/установи/організації" вказується назва суб’єкта господарювання, який видає готівкові кошти;

- у рядку "Видатковий касовий ордер" ставиться номер та дата оформлення касового ордеру;

- у колонках таблиці зазначаються номер документа, дата складання, номер кореспондуючого рахунку (субрахунку), код аналітичного рахунку, сума, код цільового призначення;

- у рядку "Видати" зазначається прізвище, ім’я по батькові особи, яка отримує кошти;

- у рядку "Підстава" відображаються підстави щодо видачі даних коштів;

- у рядку "Сума" зазначається фактично видана сума коштів;

- у рядку "Додаток" зазначаються додаткові документи;

- у рядках "Керівник" та "Головний бухгалтер" зазначаються підпис, прізвище та ініціали керівника і головного бухгалтера;

- у рядку "Одержав" відображається прописом сума отриманих коштів та дата отримання;

- у рядку "Підпис одержувача" проставляється підпис особи, яка отримала кошти.

Далі, в наступному рядку зазначається найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача;

- у рядку "Видав касир" зазначається підпис, прізвище та ініціали касира, який видав кошти.

Звертаємо увагу! Що стосується заповнення нового реквізиту табличної частини ордерів (N з/п), то поки що фіскали не дають ніяких роз'яснень.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

22 січня 2018 року (Заповнення прибуткового касового ордеру)

10 січня 2018 року (Новації щодо ведення касових операції у національній валюті)

22 листопада 2016 року (щодо нововведень у використанні касових апаратів)