Актуальні новини  
16.01.2018 №2 

Від початку року набрали чинності оновлені списки для пільгових пенсій

Як і зазначено вище, починаючи із 01.01.2018 р. набрали чинності Зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Загалом, зміни стосуються працівників, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва.

Тепер детальніше. Розділи I "Гірничі роботи", II "Підготовка руд, збагачення, окускування (агломерація, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин", III "Чорна металургія", IV "Виробництво коксопродуктів", VII "Виробництво кольорових металів", VIII "Хімічне виробництво" та X "Перероблення нафти, газу, газового конденсату, вугілля та сланцю" Списку N 1, шляхом внесення змін доповнено позицією "Працівники ремонтних служб, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва".

Останньою позицією, що зазначена у попередньому абзаці, також доповнено наступні розділи Списку N 2: I "Гірничі роботи", II "Підготовка руд, збагачення, окускування (агломерація, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин", III "Чорна металургія", IV "Виробництво коксопродуктів. Вуглепідготовка", V "Виробництво вогнетривів", VI "Виробництво метизів", VII "Виробництво генераторного газу і одержання газів у процесі металургійного виробництва", VIII "Виробництво кольорових металів", X "Хімічне виробництво", та підрозділ 1 "Ливарне виробництво" розділу XIV "Оброблення металу".

У відповідності до діючого законодавства, з сметою визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, чинні на період роботи особи. Так, до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями, незалежно від дати їх внесення до списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21 серпня 1992 р. та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 р..

На підставі зазначеного, до стажу роботи працівників, професії (посади) яких включено до списків N 1 і N 2 за постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. N 479 "Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 461", і які продовжать працювати за цими професіями (посадами) після набрання чинності цією постановою (01.01.2018 р.), зараховується весь період їхньої роботи за відповідними професіями (посадами) за умови підтвердження такого права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

В разі, коли таким працівникам після проведення атестації робочих місць, п’ятирічний термін якої не минув, підтверджено право на пільгову пенсію та умови праці за цей час докорінно не змінювались, проводити позачергову атестацію робочих місць за умовами праці не потрібно.

Далі пройдемось по переліку документів, необхідних для підтвердження стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці. Тож, такими є:

- трудова книжка з оформленими належним чином записами про займану посаду та період виконуваної роботи;

- виписка з наказу по підприємству про проведення атестації на робочому місці;

- в разі, якщо в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пільгову пенсію, необхідно надати уточнюючу довідку.

Враховуючи наведене, періоди роботи, що підлягають зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство (установа) або його правонаступник з урахуванням вимог законодавства щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

28 серпня 2017 року (Зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад, які дають право на пільгову пенсію за віком)

19 липня 2017 року (Змінені списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах)

21 червня 2017 року (Отримання доступу до персональних даних фізичних осіб у випадку призначення останнім пенсій, субсидій тощо)

24 травня 2017 року (Посилений захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Овдовілі дружини чи чоловіки чорнобильців отримуватимуть пенсійні виплати.)

12 квітня 2017 року (Прийнятий Закон відносно захисту трудових прав працівників передпенсійного віку)

29 березня 2017 року (З 24.03.2017 діють нові форми довідок для призначення пенсії держслужбовцям)

29 березня 2017 року (За Указом Президента виплату пенсій через російські банки припинено)

24 лютого 2017 року (Доступ до персональних даних фізичних осіб у випадку призначення останнім пенсій, субсидій та інших соціальних виплат)