Актуальні новини  
18.12.2017 №2 

Передбачається, що Закон України "Про запобігання корупції" буде поширюватись і на суддів

Кабінетом Міністрів України, наразі (12.12.2017 р.), поданий до ВРУ законопроект за N 7388 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції"".

Від початку розроблення проекту Закону N 7388 основною його метою було приведення положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі за текстом - Закон) у відповідність із Законом України "Про запобігання корупції".

Зміни, що плануються ввести в дію Законопроектом, спрямовані на приведення понятійного апарату Закону у відповідність із Законом України "Про запобігання корупції", уніфікацію їх норм та усунення дублювання з положеннями, визначеними цим Законом.

Станом на сьогодення, положеннями Закону визначені правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні.

Також, Законом врегульовано питання вимог до присяжного, кандидатів на посаду судді, порядку добору та призначення на посаду судді, порядку проведення добору кандидатів на посаду судді, етапів кваліфікаційного оцінювання, діяльності Громадської ради доброчесності, порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, визначення прав та обов’язків судді, підстав дисциплінарної відповідальності судді.

Але, одночасно із цим - положення Закону не містять чіткої вимоги щодо проведення спеціальної перевірки у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", при вирішенні питання призначення кандидатів на посаду судді, кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також не передбачають необхідності здійснювати повідомлення про працюючих близьких осіб керівництву органу, на посаду в якому вони претендують.

Втім передбачається уніфікувати термінологію Закону з понятійним апаратом Закону України "Про запобігання корупції". Вказаний підхід дасть змогу визначити Законом України "Про запобігання корупції" єдиний порядок застосування антикорупційних механізмів.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

28 листопада 2017 року (Судова реформа триває. Сьогодні про зміни у процесуальному законодавстві.)

27 вересня 2017 року (Тепер довідку про несудимість можна замовити онлайн)

12 червня 2017 року (Найближчим часом планується запровадження в Україні спеціалізації суддів з розгляду корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень)

10 січня 2017 року (5 січня 2017 року набув чинності Закон України "Про Вищу раду правосуддя")