Актуальні новини  
13.12.2017 

Самовільне будівництво та його узаконення

Впродовж тривалого часу є актуальним питання можливості узаконення самовільно збудованих об’єктів нерухомості, тому сьогодні про це.

На сьогодні, самочинне здійснене будівництво - є популярним явищем, тому це поняття охоплює не тільки випадки зведення нових об’єктів нерухомості з порушенням або недотриманням необхідної процедури, але й, наприклад, випадки перепланування, що пов'язані зі збільшенням житлової площі приміщення.

Так, впевненість у безкарності і необачливість забудовників може призвести до накладення штрафів.

Таким чином - за виконання будівельних робіт без повідомлення про початок виконання зазначених робіт, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні, за статтею 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачений штраф у розмірі від 4, 250 грн до 5,950 грн, а за виконання будівельних робіт без дозволу на їх виконання, вчинене щодо об’єктів IV категорії складності передбачено штраф у розмірі від 10, 200 до 11,900 гривень.

Власники/користувачі земельних ділянок, на яких були збудовані об’єкти будівництва без дозволу на виконання будівельних робіт до 31 грудня 2015 року мали можливість безкоштовно узаконити самочинне будівництво об’єкта нерухомості за спрощеною процедурою, без необхідності звернення до суду.

На цей час існує лише загальна процедура узаконення самочинного будівництва, тому зараз йде обговорення про можливість продовження так званої будівельної "амністії" подібної до тої, про яку йшлася мова у попередньому абзаці.

Сама узагальнена процедура приведення у відповідність до законодавства самочинного будівництва передбачає звернення до суду із позовом про визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно.

Тепер пройдемось по загальним значенням:

Нерухоме майно визнається самостійно збудованим в разі, коли:

- об’єкт збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена в установленому порядку для цієї мети;

- об'єкт нерухомості збудовано без належного дозволу чи належно затвердженого проекту;

- об'єкт нерухомості збудований з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Відповідні спори щодо визнання права власності на самочинно збудоване майно розглядаються судами загальної юрисдикції за місцезнаходженням такого майна.

Далі розберемо особливості певних випадків самочинного будівництва об’єктів нерухомості.

Об’єкт нерухомості
збудований або будується на земельній ділянці,
що не була відведена в установленому порядку для цієї мети

У такому разі, спори відносно самочинного будівництва, загалом виникають, коли будівництво об’єкта нерухомості відбулося на земельних ділянках державної або комунальної власності.

Як результат, умовою визнання права власності на самочинно збудований об’єкт нерухомості є згода власника земельної ділянки (компетентного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування) на визнання забудовника власником житлового будинку на земельній ділянці, яка належить до їх відання, або отримання забудовником права власності або користування земельною ділянкою, на якій побудовано житловий будинок (наприклад, укладення договору купівлі-продажу, суперфіцію, тощо).

Вирішальним при ухваленні судом рішення з даного приводу є волевиявлення власника земельної ділянки.

У випадку, коли власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на його земельній ділянці, або якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її рахунок.

Об'єкт нерухомості
збудований з істотними порушеннями
будівельних норм і правил

Вказане будівництвом, яке здійснюється з істотним порушенням будівельних норм і правил, вважається й таке будівництво, яке хоча і здійснюється за наявності проекту, але з порушенням державно-будівельних норм та/або санітарних правил, що загрожують життю та здоров'ю людини у випадку невиконання приписів Державної архітектурно-будівельної інспекції про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил тощо.

Таким чином, суд в кожній конкретній справі встановлює наявність або відсутність істотних порушень будівельних норм і правил. В разі необхідності суд може призначити будівельно-технічну експертизу для вирішення цього питання.

Звертаємо увагу, що рішення суду про визнання права власності на самочинно збудоване майно не позбавляє Вас обов’язку здійснити процедуру введення об’єкту в експлуатацію.

За пунктом 41 Порядку державної реєстрації речових прав на майно та їх обтяжень, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. N 1127, для державної реєстрації права власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна подаються:

1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

2) технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна;

3) документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси;

4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);

5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

На підставі зазначеного, Ви маєте право звернутись до суду з позовом про визнання права власності на самочинно збудований об’єкт нерухомості. Але, після ухвалення позитивного рішення суду, Вам обов’язково необхідно здійснити процедуру введення об’єкта в експлуатацію. Після проходження процедури введення об’єкта нерухомості в експлуатацію Державна архітектурно-будівельної інспекція видає Вам документи, які необхідні для реєстрації права власності на нерухоме майно.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

01 червня 2017 року (Cпрощено умови ведення будівельного бізнесу в Україні)

01 грудня 2016 року (Закупівлі будівельних робіт. Сьогодні про застосування діючого законодавства у сфері публічних закупівель.)