Актуальні новини  
06.12.2017 №3 

Оплата праці в органах місцевого самоврядування

У відповідності до Постанови Кабінета Міністрів України від 09.03.2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (за текстом - постанова N 268) визначені умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування.

За постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. N 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року N 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (за текстом - постанова N 353) підвищені розміри посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування.

Одночасно із цим після введення в дію вищезазначеної постанови зміна структури заробітної плати відбулася для окремих керівних працівників апаратів (секретаріатів) обласних, Київської, Севастопольської міських рад (додаток 48 до постанови N 268) та керівних працівників і спеціалістів апаратів сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що представляють інтереси об'єднаних територіальних громад) (додаток 54 до постанови N 268). Але у всіх інших працівників і спеціалістів відбулося підвищення посадових окладів без зміни структури заробітної плати.

Нормами постанови N 268 визначено, що керівникам у межах затвердженого фонду оплати праці надано право здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи.

Самі конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу. Таке положення про преміювання розробляється установами самостійно із зазначенням умов, критеріїв преміювання (депреміювання), періодичності виплати премій (щомісячні, квартальні, за результатами півріччя) та премій, які виплачуються за виконання окремих доручень (одноразового характеру), до святкових, ювілейних дат (є одноразовими преміями).

Таким чином, преміювання працівників органів місцевого самоврядування здійснюється керівником органу відповідно до положення про преміювання, затвердженого у відповідному органі та у межах фонду оплати праці.

Згідно нормстатті 32 Кодексу законів про працю України - при зміні організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про таку зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Хоча, з огляду на зазначене, вважаємо, що підвищення посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування та прийняття керівником органу рішення щодо зміни розміру премії не є зміною істотних умов праці працівника.

Що стосується визначення умов оплати праці, коли сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади, виконує обов'язки старости, то частиною першою статті 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" визначено, що сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади, виконує обов'язки старости відповідно до закону на період повноважень ради об'єднаної територіальної громади поточного скликання. За ним зберігаються розмір та умови оплати праці, що були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання.

Відповідні посадові оклади старост визначаються згідно з додатком 50 до постанови N 268. Посадові оклади сільських і селищних голів визначаються згідно з додатком 54 до постанови N 268.

Отже, на підставі вищезазначеного, в разі коли сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади, виконує обов'язки старости, умови оплати праці йому визначаються згідно з додатком 54 до постанови N 268. Міністерством соціальної політики України, з цього приводу, у своєму листі від 20.10.2017 р. N 2608/0/101-17/281 також надана консультація.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 вересня 2017 року (Деякі нюанси обчислення (розрахунку) стажу посадових осіб місцевого самоврядування)

26 травня 2017 року (Підвищені посадові оклади працівникам органів місцевого самоврядування)