Актуальні новини  
08.11.2017 №2 

Нюанси обліку робочого часу при шкідливих умовах праці

У відповідності до діючого законодавства час роботи працівників, зайнятих у шкідливих умовах - обмежений.

З метою контролю та обліку на підприємствах ведеться табель обліку робочого часу і саме він свідчить, чи дотримується роботодавець законодавчих норм.

За пунктом 2 частини 1 статті 51 Кодексу законів про працю України - працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, встановлюють скорочену тривалість робочого часу - не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 N 163 визначає конкретну тривалість робочого часу у відповідності із професією та родом заняття.

В разі, коли атестація робочих місць за умовами праці підтверджує шкідливі умови та право працівників на скорочену тривалість робочого тижня, виникає необхідність внесення змін до колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку. За пунктом 9 Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня - скорочена тривалість робочого часу встановлюється саме у колективному договорі.

Процесуально, час зайнятості у шкідливих умовах впливає на тривалість додаткової відпустки - її надають пропорційно фактично відпрацьованому часу. До розрахунку часу, що дає право на додаткову відпустку, додаються (зараховуються) дні, коли працівник фактично був зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників відповідних виробництв, цехів, професій і посад. Тобто роботодавець має обліковувати, скільки часу упродовж зміни працівник зайнятий у шкідливих умовах.

В разі, якщо працівник зайнятий у шкідливих умовах повну зміну - зазначається в табелі повний робочий день і кількість відпрацьованих годин. А коли зайнятість працівника складає лише частину робочої зміни, окремо відображається в табелі години, відпрацьовані в шкідливих та оптимальних умовах.

На підставі зазначеного, нормативне регулювання тривалості робочого часу є однією з гарантій конституційного права працівників на працю, відпочинок, безпечні та належні умови праці. Законодавство про робочий час має на меті, з одного боку, створення умов, що забезпечили б високу продуктивність і організованість праці, а з іншого - всебічний захист прав та інтересів працівників.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

03 лютого 2017 року (Доплати до мінімальної заробітної плати на умовах внутрішнього сумісництва з встановленням неповної тривалості робочого часу)

05 січня 2017 року (Облік робочого часу в Україні. Види обліку та конкретні випадки застосування.)

28 жовтня 2016 року (щодо категорій працівників для яких може бути скорочений робочій час)

16 серпня 2016 року (щодо норм тривалості робочого часу на 2017 рік)

20 липня 2016 року (щодо виплати лікарняних особі, що працює неповний робочий час)