Актуальні новини  
28.09.2017 №2 

Відсьогодні набрав чинності новий Закон України "Про освіту"

Нагадаємо, що зазначений у назві новини - новий Закон України "Про освіту", раніше був ухвалений парламентом та 25.09.2017 р. підписаний Президентом і сьогодні - 28 вересня 2017 року набрав чинності. Сам текст документа опублікований на сайті Верховної Ради України та в парламентському виданні - "Голос України" від 27.09.2017 р. (N 178-179).

У самому Законі зазначено, що документ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, (звертаємо увагу!) крім статті 38 та абзацу третього частини другої статті 59, абзаців першого і третього частини другої статті 61, які набирають чинності з 1 січня 2018 року; частини п'ятої статті 61 та частини десятої статті 78 цього закону, а також частини третьої статті 43 закону "Про загальну середню освіту" (у редакції цього закону), які набирають чинності 1 січня 2019 року; абзацу другого підпункту 5 пункту 4 розділу "Прикінцеві та перехідні положення", який набуває чинності з 1 січня 2030 року.

Новим Законом, зокрема, встановлено, що навчання учнів за програмами 12-річної повної загальної середньої освіти починається:

- для початкової освіти - з 1 вересня 2018 року;

- для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року;

- для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2027 року.

Також, Законом передбачено безпосередньо три форми здобуття освіти: формальну (офіційне підвищення рівня освіти), неформальну (підвищення рівня поза офіційною системою підвищення кваліфікації - тренінги, гуртки, курси) та інформальну (самоосвіта).

Тепер, посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії) встановлюється в розмірі трьох мінімальних зарплат. І передбачена атестація педагогічних працівників - чергова атестація проходить не рідше ніж один раз на п’ять років. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи. Також передбачена сертифікація педагогічних працівників шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

За Законом, керівник державного та комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років і не більше ніж два строки підряд.

У відповідності до освітньої програми, в закладах освіти можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Законом повністю ліквідована атестація шкіл. Також ліквідуються інспекції в районних управліннях освіти. Передбачається, що консультаційні послуги, для тих хто їх потребуватиме, надаватимуть методичні кабінети.

Замість того, забезпечення якості освіти буде здійснювати Державна служба якості освіти. Одночасно із цим, автори нового закону зазначають, що головною метою діяльності служби якості будуть не санкції, а рекомендації.

Новим Законом передбачене створення реальної автономії школи, іншої системи управління та фінансова прозорість. Згідно з документом, директори обиратимуться за конкурсом і останні зможуть самі призначати своїх заступників і педагогічний склад.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

11 липня 2017 року (Умови за яких заклади освіти звільняються від сплати податку на нерухомість)

17 лютого 2017 року (Міністерством освіти і науки України підвищені тарифні розряди педагогічним працівникам)

06 грудня 2016 року (Затверджено Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної електронної бази з питань освіти)