Актуальні новини  
19.07.2017 №2 

Приведення у відповідність заробітку працівника при підвищенні окладів

Cвоїм листом від 18.05.2017 N 1454/0/101-17/28 Міністерство соціальної політики України надало деякі роз'яснення стосовно вказаної у назві новини теми. А саме, пояснило, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігаються середній заробіток, зарплата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час обчислення середньої зарплати, за відтинок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Процесуально, основною умовою для проведення коригування в установах, організаціях бюджетної сфери й органах виконавчої влади та місцевого самоврядування є підвищення окладів відповідно до актів законодавства. Сам коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення.

У випадку, коли відбуваються зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівника у зв’язку з переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробітної плати не провадиться. А тому коригування середньої заробітної плати здійснюється у зв’язку з підвищенням окладів відповідно до актів законодавства та за умови, якщо працівник обіймає одну й ту ж посаду до підвищення окладів та після їх підвищення.

__________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

26 травня 2017 року (Підвищені посадові оклади працівникам органів місцевого самоврядування)

24 квітня 2017 року (Від початку травня зросте прожитковий мінімум, але оклади за Єдиною тарифною сіткою до кінця року змінюватись не будуть)