Актуальні новини  
18.07.2017 №2 

Визначений механізм доступу державних реєстраторів прав на нерухомість та користування останніми відомостями Держземкадастру

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 12 липня 2017 р. N 509 затвердив Порядок доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями Державного земельного кадастру.

Порядок, про який йдеться мова в абзаці першому даної новини, напряму визначає механізм доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно до відомостей Державного земельного кадастру та користування такими відомостями під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки шляхом інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та Державним земельним кадастром.

Такий доступ до відомостей про земельну ділянку, у тому числі до відомостей про власників, користувачів земельної ділянки, перенесених з державного реєстру земель, що містяться в Державному земельному кадастрі (далі - відомості про земельну ділянку), забезпечується шляхом формування державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав пошукового запиту за кадастровим номером земельної ділянки.

Процесуально, технічний адміністратор Державного реєстру прав забезпечує передачу до Державного земельного кадастру відомостей про кадастровий номер земельної ділянки, що зазначений в пошуковому запиті, одночасно з формуванням такого запиту. В свою чергу, адміністратор Державного земельного кадастру в режимі реального часу передає до Державного реєстру прав відомості про земельну ділянку за критеріями, зазначеними в пошуковому запиті. Далі, технічний адміністратор Державного реєстру прав забезпечує доступ державному реєстратору прав на нерухоме майно до відомостей про земельну ділянку, отриманих з Державного земельного кадастру.

Сама ж структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін’юстом та Держгеокадастром відповідними спільними рішеннями, які оформляються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку. Інформаційні файли, про які йдеться мова, повинні містити повну актуальну на момент запиту інформацію стосовно відомостей про земельну ділянку.

У випадку, коли відомості про земельну ділянку за пошуковими критеріями (у запиті) відсутні, формується та передається повідомлення про відсутність відомостей у Державному земельному кадастрі.

Постанова, якою затверджений зазначений вище Порядок, набере чинності з дня її опублікування та застосовуватиметься з 1 жовтня 2017 року.

__________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

16 травня 2017 року (Як неповнолітній особі з паспортом нового зразка підтвердити свою реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків?)

30 серпня 2016 року (щодо скорочення переліку документів, необхідного для держреєстрації прав на нерухоме майно)

15 серпня 2016 року (щодо затвердження нової редакції реєстраційних форм)