Актуальні новини  
19.06.2017 №2 

Вплив страхового стажу працівника на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

Відпочатку згадаємо саме поняття страхового стажу. Як визначено Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Такий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Тепер обговоримо відповідний порядок нарахування страхового стажу за періоди в залежності від того, як змінювалося законодавство.

Нагадаємо, що до 28.02.2001 р. обчислювався загальний трудовий стаж у відповідності із записами у трудовій книжці. За Правилами обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою КМУ від 19.10.1998 р. N 1658 також зараховувалися інші періоди, серед них:

- служба у Збройний силах, внутрішніх військах МВС та інших військовий формувань України;

- навчання у професійно-технічному закладі освіти;

- період перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та до шести;

- період одержання допомоги по безробіттю.

Звертаємо увагу, що час навчання у вищому закладі освіти та в аспірантурі не зараховувався.

Далі, візмемо період 28.02.2001 - 01.01.2011 рр. До загального трудового стажу, набутого за попередні періоди, вже додається страховий стаж. Чому саме з 28.02.2001 р., тому що з цієї дати вступив в дію Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 р. N 2240, відповідно до якого рахується вже не загальний трудовий стаж, а страховий стаж.

За підставу, як і раніше, береться трудова книжка. До страхового стажу додаються тільки періоди: час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримання виплат допомоги по безробіттю.

Починаючи з 01.01.2011 р., а саме - з моменту запровадження Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, страховий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Виходячи із зазначеного, розмір страхового стажу за період роботи після 01.01.2011 р. пов’язано із розміром сплаченого страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється в місяцях на підставі довідки Пенсійного фонду України за формою згідно з додатком 2 (форма ОК-7) до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, яке затверджене Постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р. N 10-1. Зазначені відомості надаються:

- застрахованій особі, яка особисто звернулася за місцем проживання до органів Пенсійного фонду України;

- страхувальникам про застрахованих осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

Місяць роботи можна зарахувати як повний тільки за умови, якщо сума сплачених страхових внесків є не меншою ніж сума внеску, обчисленого з розміру мінімальної заробітної плати.

Також, до страхового стажу зараховується період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також отримання виплат по безробіттю та пенсії по інвалідності.

На підставі вказаного, стаж для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається в три етапи: до 28.02.2001 р., з 28.02.2001 р. до 01.01.2011 р. та після 01.01.2011 р. Все підсумовується та визначається відсоток, який буде застосовано до середньоденної заробітної плати, а саме:

до 3 -х років - 50%

від 3 до 5 років - 60%

від 5 до 8 років - 70%

понад 8 років - 100%

Додамо, що незалежно від страхового стажу призначається допомога пільговим категоріям на підставі відповідних посвідчень або інших документів, які підтверджують право на пільгу:

- застрахованим особам, віднесеним до 1 - категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

- ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";

- донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство крові та її компонентів".

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

30 травня 2017 року (Якщо працівник вийшов хоча б на один день з лікарняного - це перериває відлік 4-місячного терміну хвороби як підстави для звільнення)

21 квітня 2017 року (Страховий стаж військовослужбовців та оплата лікарняних)

19 квітня 2017 року (Страховий стаж та нюанси його обчислення)

10 лютого 2017 року (Обчислення работодавцем страхового стажу працівника (дані за формою ОК-7, хто має право на отримання відповідних відомостей тощо)