Актуальні новини  
12.06.2017 №2 

Відпустка державного службовця. Що потрібно знати.

Головний період відпусток триває, тож згадаємо про деякі питання їх надання держслужбовцям із застосуванням норм Закону України "Про державну службу" в частині надання щорічних відпусток державним службовцям, а також, постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток" від 6 квітня 2016 року N 270.

Так, Законом України "Про державну службу", в редакції чинній на сьогодення, встановлені нові правові і організаційні засади державної служби, як професійної, політично неупередженої діяльності.

Частиною першою статті 58 Закону N 889 визначено, що за кожний рік державної служби після досягнення п'ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначається Кабінетом Міністрів України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року N 270, як і зазначено в абзаці першому даної новини. Таким чином, державним службовцям, які мають стаж державної служби понад п'ять років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний день. Починаючи з шостого року стажу державної служби ця відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік. Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

За пунктом 12 Порядку - державному службовцю, який відповідно до статті 35 Закону N 3723 (за час дії, до вступу в дію Закону N 889) за стаж державної служби: 12 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 9 календарних днів, додатковий день надається після наступних двох років державної служби; 13 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 11 календарних днів, додатковий день надається після наступних трьох років державної служби; 14 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 13 календарних днів, додатковий день надається після наступних чотирьох років державної служби.

Пунктом 9 розділу XI Закону N 889 передбачено, що за державними службовцями, які відповідно до статті 35 Закону N 3723 набули право на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж передбачено статтею 58 цього Закону, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності цим Законом.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

30 травня 2017 року (Нагадаємо про порядок і умови надання щорічних відпусток)

29 травня 2017 року (За наявністю бажання працівника, частину відпустки можна замінити грошовою компенсацією)

27 квітня 2017 року (Починається період відпусток. Нагадуємо правила оподаткування вартості путівок)

26 квітня 2017 року (Щорічні додаткові відпустки при роботі у важких і шкідливих умовах праці)

12 липня 2016 року (щодо здійснення розрахунку заробітної плати при наданні відпустки працівникам)

28 липня 2016 року (щодо тривалості та деяких обмежень при наданні щорічних відпусток)

28 липня 2016 року (щодо порядку і умов надання щорічних відпусток)

04 серпня 2016 року (щодо надання додаткової відпустки одинокій матері чи батьку, який виховує дитину без матері)

12 серпня 2016 року (щодо права працівника на додаткову відпустку за роботу на комп'ютері)

05 вересня 2016 року (щодо обчислення декретних, якщо в розрахунковому періоді відпустка для догляду за дитиною до досягненням нею трирічного віку)

29 вересня 2016 року (щодо нарахування ЭСП працівникові, який вийшов з відпустки та відпрацював неповний місяць)