Актуальні новини  
07.06.2017 

Верховною Радою України посилений захист житлових прав мешканців гуртожитків

Верховною Радою України внесена низка змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Посеред вказаних змін передбачено наступне:

1. Житлова площа в гуртожитку надається одиноким громадянам і сім’ям, які мають право проживати в гуртожитках, за рішенням адміністрації підприємства, установи, організації чи органу місцевого самоврядування, у власності чи управлінні яких перебуває гуртожиток;

2. Позовна давність не поширюється на вимоги про:

- визнання недійсним правочину, предметом якого є відчуження гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його частини, на який поширюється дія Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" від 04.09.2008 р. N 500-VI (далі - Закон N 500);

- визнання недійсним свідоцтва про право власності на такий гуртожиток як об’єкт нерухомого майна та/або його частини;

- визнання недійсним актапередачі такого гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його частини до статутного капіталу (фонду) товариства (організації), створеного під час приватизації (корпоратизації) колишніх державних (комунальних) підприємств;

3. Також, не можуть бути предметом застави гуртожитки як об’єкти нерухомого майна, житлові комплекси та/або їх частини, на які поширюється дія Закону N 500;

4. Надані уточнення, що гуртожитки (як об’єкти нерухомого майна, житлові комплекси та/або їх частини), на які поширюється дія Закону N 500, передаються у власність відповідних територіальних громад у порядку та строки, визначені затвердженою законом Загальнодержавною цільовою програмою передачі гуртожитків у власність територіальних громад;

5. Спори, пов’язані з порушенням майнових прав територіальних громад і власників гуртожитків, на які поширюється дія Закону N 500, незалежно від форми власності розглядаються та вирішуються в судовому порядку, якому може передувати (за згодою сторін) досудовий (договірний) розгляд, що здійснюється відповідно до законодавства; спори про порушення майнових прав територіальних громад розглядаються судами за позовами органів місцевого самоврядування;

6. До того ж, врегульовано, що мораторій на виселення з гуртожитків мешканців (окрім виселення мешканців гуртожитків за рішенням суду) і відчуження (крім передання в комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад) гуртожитків, що перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності чи ввійшли до статутних фондів або капіталів акціонерних або колективних товариств (організацій), створених під час приватизації чи корпоратизації, діє протягом строку реалізації Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2017-2021 роки.

Одночасно із цим - органам місцевого самоврядування під час дії зазначеного мораторію доручено вжити заходів щодо видачі власниками гуртожитків ордерів усім мешканцям гуртожитків, яких на визначених Законом N 500 правових підставах було вселено в гуртожиток і які фактично проживають у гуртожитку більш ніж 5 років, котрі не отримали ордери (або в яких ордери було вилучено) із незалежних від них причин.

Вказані вище та інщі зміни передбачені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" від 05.04.2017 р. N 1999-VIII.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

25 січня 2017 року (Судова практика ВСС відносно приватизації державного житлового фонду та гуртожитків)

06 червня 2017 року (Кімнати у гуртожитках тепер можна приватизовувати)