Актуальні новини  
25.04.2017 №2 

Національним банком України врегульовані нюанси використання (приймання) у банках ID-картки

У зв'язку з багаточисельними відмовами банків у здійсненні банківських операцій при використанні клієнтом "нового" паспорта громадянина України у формі картки (далі - ID-картка), Національний банк України вирішив підвищити рівень обізнаності персоналу банків України про зміни у законодавстві щодо документів, які посвідчують особу клієнта і підтверджують громадянство під час здійснення, зокрема, касових операцій та оформлення споживчих кредитів. Про це йдеться мова у листі НБУ від 18.04.2017 р. N 50-0006/28329.

В процесі здійсненні самих касових операцій, питання посвідчення особи клієнта врегульовано Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 01.06.2011 року N 174 (за текстом - Інструкція N 174).

У відповідності до пункту 3.5 глави 3 розділу IV Інструкції N 174 визначено, що банк (філія, відділення) перед видачею готівки у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевіряє, зокрема, належність пред’явленого паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) отримувачу, відповідність даних паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) тим даним, що зазначені в касовому документі (для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство).

Інструкцією N 174, а саме Додатком 16 назвою реквізиту "Пред’явлений документ" чітко визначено, що у грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми зазначаються:

- найменування пред’явленого документа (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів) серія (за наявності);

- номер і дата його видачі, найменування установи, що видала документ (для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство);

- дата народження та місце проживання (для нерезидентів - місце тимчасового перебування) зазначаються в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, Національний банк України, з метою уникнення негативних наслідків та непорозумінь при роботі з клієнтами, своїм листом (про який йдеться мова в абзаці першому даної новини) рекомендував банкам України оперативно вжити відповідних заходів щодо ознайомлення відповідальних працівників за напрямками роботи щодо зміни законодавства в Україні, зокрема, в частині використання клієнтами ID-картки, яка є паспортом громадянина України згідно законодавства України.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

03 жовтня 2016 року (щодо подальшого впровадження паспорта нового зразка у відповідності до змін, внесених до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний стат)

04 серпня 2016 року (щодо запровадження нових внутрішніх біометричних паспортів)