Актуальні новини  
19.04.2017 №2 

Звільнення (розірвання трудового договору) у період декретної відпустки за ініціативою працівника

Між роботодавцем та працівником часом стаються такі випадки, коли працівник (зачасту жінка), що знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, хоче звільнитись за власним бажанням без поважних причин не виходячи на роботу.

В сьогоднішній новині обговоримо дане питання. А саме, процедуру звільнення працівника та саму можливість звільнення особи, що знаходиться у декреті, останнім днем відпустки чи до закінчення відпустки.

У відповідності до норм чинного законодавства, звільнення з роботи за ініціативою працівника в період декретної відпустки відбувається також як і звичайне звільнення.

Кодексом Законів про працю України та безпосередньо частиною 1 статті 38 "Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника" передбачено, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Тепер наведемо безпосередньо випадки, за яких власник або уповноважений ним орган (роботодавець) повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Це випадки, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу за умови:

- переїзду на нове місце проживання;

- переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

- вступ до навчального закладу;

- неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;

- вагітність;

- догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;

- догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи;

- вихід на пенсію;

- прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.

Таким чином, жінці (працівнику), що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку необхідно повідомити свого керівника за два тижні до дати фактичного звільнення.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

01 березня 2017 року (Розмір та спосіб обчислення декретних виходячи із розміру мінімальної заробітної плати)

22 лютого 2017 року (Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну)

06 грудня 2016 року (Звільнення працівника під час відпустки чи лікарняного за згодою сторін. Чи можливе?)

25 листопада 2016 року (щодо навчальної відпустки на роботі за сумісництвом)

20 жовтня 2016 року (щодо зайнятості населення та порядку звільнення працівників)

17 жовтня 2016 року (щодо особливостей прийняття на роботу осіб, які поєднують роботу з навчанням за денною (очною) формою)

05 вересня 2016 року (щодо обчислення декретних, якщо в розрахунковому періоді відпустка для догляду за дитиною до досягненням нею трирічного віку)

16 серпня 2016 року (щодо порядку звільнення працівника за прогул)

22 липня 2016 року (щодо відпрацювання двотижневого строку працівником при звільненні)

15 липня 2016 року (щодо здійснення остаточного розрахунку з працівником при звільненні)