Важливi питання  
12.04.2017 

Забезпечення трудової діяльності інвалідів у відповідності до чинного законодавства

Для вирішення питання працевлаштування інвалідів залучені не тільки відповідні органи центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування, але й усі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності.

Так, статтею 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі за текстом - Закон N 875) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Відповідний розрахунок кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів здійснюється юридичними й фізичними особами, що використовують найману працю самостійно.

Порядок розрахунку середньооблікової чисельності працівників, необхідної для визначення кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, визначений пунктом 2 Інструкції N 286 від 28.09.2005 р. "Про затвердження інструкції зі статистики кількості працівників". Треба однак пам'ятати, що в розрахунку даного показника враховуються тільки штатні працівники.

Також, даний порядок середньооблікової чисельності застосовується й при розрахунку кількості працюючих інвалідів у рахунок виконання нормативу. Наприклад, якщо для виконання нормативу підприємство повинне працевлаштувати одного інваліда, то воно може взяти на роботу одного інваліда на 12 календарних місяців (можна й не на повну ставку) або двох інвалідів, один із яких буде працювати на підприємстві, приміром, 4 місяці, а інший - 8 місяців.

Проаналізувавши й другий випадок, норматив також буде вважатися виконаним, оскільки середньооблікова кількість інвалідів за рік складе "1".

При розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів у відсотковому відношенні від середньооблікової чисельності працівників отриманий результат округляється до цілого числа. Таким чином, якщо на підприємстві середньооблікова чисельність працівників становить до 37 чоловік, норматив дорівнює одиниці (37 х 0,04 = 1,48 після округлення отримуємо 1.)

_____________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 лютого 2017 року (Працівник-інвалід отримує заробітну плату меншу від мінімальної. Який буде розмір єдиного соцвнеску (ЄСВ)?)

06 лютого 2017 року (Подача річного звіту щодо інвалідів (строки, порядок, форми))

22 вересня 2016 року (щодо створення Ради у справах осіб з інвалідністю)

19 вересня 2016 року (щодо трудових гарантій інваліда на підприємстві)

26 серпня 2016 (щодо права інвалідів, що працюють, на допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю)

18 липня 2016 року (щодо можливості повернення самостійно сплаченого ЄСВ за попередній період підприємцем, який є пенсіонером або інвалідом)