Актуальні новини  
22.03.2017 №2 

Реєстрація платниками ПДВ установ та організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій

В своєму листі 08.12.2016 N 39203/7/99-99-12-02-17 Державна фіскальна служба України надала вичерпні роз'яснення (методичну допомогу) на тему реєстрації платниками податку на додану вартість (далі - ПДВ) установ та організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Статтями 180 - 183 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за N 1456/26233 регулюються правові відносини та порядок реєстрації особи як платника ПДВ.

У відповідності із підпунктом 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I та пунктом 180.1 статті 180 розділу V Кодексу визначене коло (перелік) осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов’язані бути зареєстровані як платники податку.

Умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов’язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи визначені статтями 181 та 182 розділу V Кодексу.

Одночасно із цим - жодних винятків та/або особливостей щодо реєстрації окремих категорій осіб платниками ПДВ чинним законодавством не передбачено.

Пунктами 183.1 та 183.2 статті 183 розділу V Кодексу передбачено, що для здійснення обов’язкової реєстрації як платника ПДВ особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ (далі - Заява).

На підставі зазначеного вище - в разі, якщо особа здійснює операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн. грн., то така особа згідно з вимогами Кодексу повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Заяву і відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов’язковому порядку.

При цьому звертаємо увагу, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ у випадках та в порядку, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу, але не подала до контролюючого органу Заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника податку на додану вартість без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку (пункт 183.10 статті 183 розділу V Кодексу).

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 березня 2017 року (Порядок нарахування ПДВ при здійсненні операцій з постачання паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів)

02 березня 2017 року (01.04.2017 наберуть чинності нові правила відшкодування ПДВ)

02 березня 2017 року (1 березня набули чинності нова податкова накладна та декларація з ПДВ)

08 лютого 2017 року (ПДВ при здійсненні операцій із списання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі зіпсованих.)

18 листопада 2016 року (щодо наслідків за неправомірне використання доходів неприбутковою організацією)

01 листопада 2016 року (щодо подачі декларації з ПДВ, якщо господарська діяльність не провадилася)

07 вересня 2016 року (щодо подачі "неприбутковцями" річної звітності за новою формою)

17 серпня 2016 року (щодо нових форм документів, що використовуються в процесі відшкодування сум ПДВ)

04 серпня 2016 року (щодо звіту про використання доходів неприбуткової організації)

21 липня 2016 року (щодо змін в оновленому Реєстрі неприбуткових установ та організацій)