Актуальні новини  
14.03.2017 

Облік та зберігання трудових книжок на підприємстві

Пунктом 7.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників N 58 визначено, що бланки трудових книжок та вкладишів до них зберігають у бухгалтерії підприємства як документи суворої звітності. Їх видають за заявкою у підзвіт особі, відповідальній за ведення трудових книжок.

Трудова книжка, вкладиш до неї або дублікат (для осіб, що їх отримують) безоплатньо не видаються. При виписуванні цих документів підприємство стягує з працівника їх вартість.

Сьогодні про облік вказаних документів.

На підприємстві ведуть такі документи щодо обліку бланків трудових книжок та заповнених трудових книжок:

- Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них (типова форма N П-9);

- Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (типова форма N П-10).

Типові форми зазначених книг затверджені наказом Міністерство статистики України від 27.10.95 N 277 "Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу".

Обидві вказані книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені підписом керівника підприємства та печаткою. Та, крім спільного, ці книги мають суттєві відмінності.

До Книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них вносять усі операції, пов’язані з одержанням та витрачанням бланків таких документів із зазначенням серії та номера кожного бланка. Усі записи у Книзі обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них здійснює бухгалтерія підприємства.

Після закінчення кожного місяця особа, відповідальна за ведення трудових книжок, подає до бухгалтерії звіт про наявність бланків трудових книжок і вкладишів до них та про суми, отримані за заповнені трудові книжки. До останнього, крім того, така особа додає прибуткові касові ордери. А от на зіпсовані під час заповнення бланки трудових книжок або вкладишів до них складають Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них (типова форма N П-11, затверджена наказом N 277).

Книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, на відміну від уже згаданої Книги, веде відділ кадрів або особа, яка здійснює оформлення прийняття та звільнення працівників. У цій Книзі провадять реєстрацію всіх трудових книжок і вкладишів до них (із зазначенням серії і номера), які:

- прийняті від працівників під час улаштування на роботу;

- видані працівникам, прийнятим на роботу.

У разі одержання трудової книжки у зв’язку із звільненням працівник розписується у особистій картці і у Книзі обліку.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

14 березня 2017 року (Втрата трудової книжки або вкладиша до неї по своїй недбалості чи неуважності)

21 листопада 2016 року (щодо записів у трудовій книжці)

03 листопада 2016 року (щодо питань внесення запису до трудової книжки працівника, який проходив військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період)

08 вересня 2016 року (щодо правил внесення змін у трудову книжку та кадрову документацію в разі зміни П.І.Б.)

22 липня 2016 року (щодо головних новин трудового законодавства за останній час)