Важливi питання  
06.02.2017 

Подача річного звіту щодо інвалідів (строки, порядок, форма)

У відповідності зі статтею 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" - підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Кожного року до 01 березня (наступного після звітного періоду) вказаний вище звіт складається работодавцями і подається/або надсилається рекомендованим листом за місцем їх державної реєстрації відділенню Фонду інвалідів за формою N 10-ПІ (річна). Форму звітності та Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.07 N 42 та зареєстровано Міністерством юстиції України від 13.02.07 за N 117/13384.

Датою надходження звітності вважається дата надання працедавцем такого звіту у відділення Фонду інвалідів, а у разі відправки його поштою - дата на поштовому штемпелі.

Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.07 N 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Звертаємо увагу, що звіти надаються тільки в паперовому вигляді безпосередньо до територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів. Чинними законодавчими та нормативними актами не передбачено подання звіту за формою N 10-ПІ (річна) в електронному вигляді.