Актуальні новини  
01.02.2017 

Підприємствам необхідно отримати нові довідки (витяги) про нормативну грошову оцінку земельних ділянок

01.01.2017 року набрав чинності Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 року N 489 (зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 19.12.2016 року за N 1647/29777).

Враховуючи вказане, підприємствам необхідно отримати нові довідки (витяги) про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, датою видання яких, повинна бути дата - після 01.01.2017 року.

Затверджений Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, в основі якої лежить капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від місця розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, а також функціонального використання земель.

Для нормативної самої грошової оцінки земель населених пунктів, інформаційною базою є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій, відомості Державного земельного кадастру, дані інвентаризації земель та державної статистичної звітності.

Така нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 за N213.

До Порядку, що набрав чинності, про який безпосередньо йдеться мова у новині, додаються:

- коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф);

- коефіцієнти, які характеризують чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населених пунктів та їх господарські функції;

- коефіцієнти, які враховують місця розташування населених пунктів у приміських зонах великих міст;

- коефіцієнти, які застосовуються для населених пунктів, віднесених до курортних;

- коефіцієнти, які враховують місця розташування населених пунктів на території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- граничні значення коефіцієнтів, які визначають містобудівну цінність території в межах населених пунктів;

- коефіцієнти для окремих груп локальних факторів (функціонально-планувальні, інженерно-інфраструктурні, інженерно-геологічні, історико-культурні, природно-ландшафтні та санітарно-гігієнічні фактори).