Актуальні новини  
13.01.2017 

Затверджена Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади

Зазначена Методологія розроблена, а у подальшому і затверджена рішенням Національного агенства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126, у відповідності до частини першої статті 8, пунктів 5, 11 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", з метою забезпечення єдиного підходу в органах влади до організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають при реалізації ними своїх повноважень.

Дана Методологія визначає комплекс правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади, у яких згідно з частиною першою статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" приймаються антикорупційні програми.

Оцінка ж корупційних ризиків проводиться у рамках підготовки антикорупційної програми органу влади або під час її періодичного перегляду.

Таку оцінку корупційних ризиків може проводити комісія з оцінки корупційних ризиків органу влади (далі - комісія), до складу якої входять працівники структурних підрозділів органу влади та, за згодою, представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу влади та мають досвід роботи у сфері його діяльності.

Сам процес оцінки корупційних ризиків (види ризиків визначені у Методології) складається безпосередньо з таких основних етапів:

- організаційно-підготовчі заходи;

- ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;

- оцінка корупційних ризиків;

- складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

Аналізуючи об’єкти оцінки корупційних ризиків відповідна комісія складає робочий план. В даному плані відображається інформація про:

- об’єкти оцінки корупційних ризиків;

- джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

- методи та способи оцінки корупційних ризиків;

- осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об’єкту;

- строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту.

Робочий план за необхідності може корегуватися комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

Суб’єкт затвердження антикорупційної програми забезпечує комісію матеріальними ресурсами, необхідними для проведення оцінки корупційних ризиків. Відповідно до критеріїв ймовірності виникнення корупційного ризику йому присвоюється рівень низький, середній або високий.

Вже після цього, за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади комісія готує звіт. Зміст звіту також визначений у Методології.

У випадку виявлення за результатами оцінки корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, суб’єктом прийняття яких не є орган влади, виявлені корупційні ризики та пропозиції щодо їх усунення (мінімізації) направляються до Національного агентства з питань запобігання корупції.