Актуальні новини  
21.12.2016 №2 

В реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на відновлювальне лікування мають право будь-які застраховані особи та члени їхніх сімей.

Про зазначене у назві новини, а саме - про права застрахованих осіб та членів їх сімей на відновлювальне лікування в реабілітаційних відділеннях санітарно-курортних закладів, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадав у своєму листі від 15.12.2016 р. за N 2.4-46-2241.

Відповідне право застрахована особа отримує з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та звільнення), якщо інше не передбачено діючим законодавством.

З метою оздоровлення, путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу видається безкоштовно лікувально-профілактичним закладом застрахованій особі, дитині або двом дітям у супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), згідно з висновком відбіркової комісії лікувального закладу щодо направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, у якому вона перебуває на лікуванні, за наявності довідки страхувальника. Така довідка заповнюється за основним місцем роботи застрахованої особи, завіряється в робочому органі Фонду, де підприємство, організація, установа перебуває на обліку як страхувальник, та дійсна протягом одного місяця.

В обов'язковому порядку, до путівки додаються:

- виписка з медичної картки хворого;

- висновок відбіркової комісії лікувально-профілактичного закладу;

- рекомендації щодо подальшого лікування хворого в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу.

Строк лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу за путівками, придбаними за рахунок коштів Фонду, становить 24 доби. Будь який поділ путівки забороняється.

Застрахованій особі протягом календарного року за рахунок коштів Фонду може бути виділена лише одна путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.