Актуальні новини  
12.09.2016 №2 

НБУ удосконалив норми щодо прав користувачів платіжних карток

Так, правління НБУ 06.09.2016 року видало постанову N 382 (далі за текстом - Постанова).

Метою прийняття останньої є удосконалення норм Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року N 705 (за текстом - Положення N 705), а також, узгодження їх вимог з кращими міжнародними практиками, зокрема Директивою ЄС 2015/2366 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 року про платіжні послуги на внутрішньому ринку (PSD2), правилами міжнародних платіжних систем, у частині захисту прав користувачів платіжних карток.

Тепер Положення N 705 містить вимогу до банків не покладати повну відповідальність на користувача за спірні операції з використанням платіжних карток.

Національний банк України очікує, що запровадження такої вимоги спонукатиме банки удосконалювати рівень обслуговування користувачів платіжних карток та сприятиме зростанню довіри користувачів до використання платіжних карток.

Окрім того, Постановою приведено окремі норми Положення N 705 до законодавства України, що регулюють відносини у сфері електронної комерції, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та розповсюдження зброї масового знищення.

Також Постановою продовжено граничний строк переходу на обслуговування банків - учасників платіжних систем, які користуються послугами процесингових установ-нерезидентів за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів на території України до процесингових установ-резидентів.

Постанова набрала чинності 09 вересня 2016 року.